gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

po/vogastles

In het prijswinnende lesprogramma Gelijk=Gelijk? maken joodse, islamitische en homoseksuele peer educators taboes bespreekbaar in het primair en voortgezet onderwijs. Zij delen hun persoonlijke verhaal en houden leerlingen een spiegel voor als het gaat om religieuze, culturele en seksuele diversiteit.

Taboes doorbreken

Vooroordelen, discriminatie en pesten. Hoe zit dat nou, en wat vind jij ervan? Hoe ga je om met diversiteit in bijvoorbeeld vriendschappen en verliefdheid? En wat kun je zelf doen om discriminatie tegen te gaan? Met deze begrippen en vragen gaan leerlingen aan de slag als ze meedoen met het lesprogramma Gelijk=Gelijk?

Leerlingen leren om kritisch na te denken en hun mening te onderbouwen met argumenten over onderwerpen die heftige reacties kunnen oproepen. Discriminatie wordt zo bespreekbaar gemaakt en taboes worden doorbroken.

Drie jongeren voor de klas

De gastlessen worden gegeven door peer-educators. Er staat telkens een drietal jongeren voor de klas: een homoseksuele, joodse en islamitische peer educator. Door samen les te geven, laten zij zien dat zij ondanks een verschil in culturele achtergrond, seksuele voorkeur of religie, goed kunnen samenwerken en leven. Zware onderwerpen worden door de inbreng van de eigen ervaringen van de peer educators levendig geïntroduceerd en bespreekbaar gemaakt.

Deze jongeren kunnen zich makkelijk verplaatsen in de belevingswereld van de leerlingen doordat hun referentiekaders vanwege culturele achtergrond en leeftijd dicht bij elkaar liggen. Hierdoor ontstaat een laagdrempelige sfeer in de klas.

Lesmateriaal

Voor de uitvoering van Gelijk=Gelijk? zijn een opdrachtenboekje voor de leerlingen, een docentenhandleiding, een peer handleiding en aanvullende leskaarten beschikbaar.

Aanvraag van het project Gelijk = Gelijk kan via de website van Diversion


Vragen over sociale veiligheid en lhbti+ op school?

Bel met de helpdesk van School & Veiligheid.