po/vovideoervaring leerling

Een indringende video over de homoseksuele Dave die op school geterroriseerd wordt vanwege zijn geaardheid. De video is onderdeel van een kinderrechtencampagne van de Kinderombudsman. Vertoon hem in de klas als voorlichting over pesten en homoseksualiteit.

Over de film

Dave is homo en wil daarvoor uit kunnen komen. Hij werd jarenlang gepest, geslagen en geschopt door zijn schoolgenoten omdat hij homo is.

Dave en de andere kinderen zijn op de rug gefilmd om herkenning te voorkomen. Het verhaal van de slachtoffers wordt verteld door henzelf, maar ook door degene die luisteren en het verhaal mede een stem geven. Van het slachtoffer horen we het verhaal op indringende wijze in fluistervorm. Dat staat voor de anonimiteit en het niet hebben van een ‘stem’. Zij vertellen hun verhaal door aan verschillende kinderen. Deze spreken de zinnen hardop uit naar de kijker toe. Daarmee vormen ze  de stem van het slachtoffer.

Campagne

De campagne brengt de schending van rechten van Nederlandse kinderen onder de aandacht bij jongeren. Ieder kind heeft het recht om te zijn wie hij is. De Kinderombudsman vindt dat alle kinderen moeten worden beschermd tegen discriminatie. De campagne bestaat uit vier filmpjes en posters.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school