schoolbeleidpo/vohandreiking

Scholen zijn verantwoordelijk voor het creëren van een veilige leeromgeving voor alle leerlingen. Toch voelen met name lhbti+ -leerlingen zich onveilig in en om de toiletten en kleedkamers op school. Ze krijgen te maken met pesten en intimidatie. Transgender Netwerk Nederland (TNN) en GSA Netwerk Nederland stelden adviezen op aan scholen over het veiliger maken van de wc’s voor iedereen.

Pesten en intimidatie bij de wc’s

Uit onderzoek blijkt dat kleedkamers en toiletten een van de onveiligste plekken zijn op school. Ruim 25% van de lhb-jongeren en ruim 35% transgender en non-binaire jongeren krijgt te maken met pesten op de schooltoiletten. Ter vergelijking: 16% van de hetero jongeren krijgt te maken met pesten. Van de lhb-jongeren voelt 20% zich geïntimideerd bij de schooltoiletten en 33% van de transgender en non-binaire jongeren. Bij hetero jongeren is dat rond de 9%. (Bron: www.safeplees.nl, GSA Netwerk)

Kiezen voelt als uitsluiting

Bij gescheiden (man/vrouw) toiletten ervaren met name jongeren bij wie hun uiterlijk niet overeenkomt met het beeld dat medeleerlingen of docenten hebben bij het toilet van hun keuze, ongemak. Dit geldt zeker niet alleen voor transgender personen. Ook voor non-binaire personen voelt het als uitsluiting wanneer ze een keuze moeten maken tussen een mannen- of vrouwentoilet.

Maar liefst 41% van de trans en non-binaire jongeren vermijdt het toilet. (Bron: Handreiking Safe Plees, 2022)

Genderneutrale toiletten

Volgens Transgender Netwerk Nederland (TNN) leiden seksegescheiden toiletten tot verslechtering van schoolprestaties en dragen ze bij aan spijbelgedrag. Dit alles is volgens TNN te voorkomen door genderneutrale toiletten waar de sociale veiligheid van elke scholier in acht wordt genomen. Daarvoor hebben ze een handreiking opgesteld met advies voor scholen.

Genderneutrale toiletten zijn toiletten waarbij niet wordt gescheiden naar gender, sekse en/of andere kenmerken van identiteit of sekse-expressie. Vaak wordt gedacht dat dit met name is bedoeld voor transgender personen maar genderneutrale toiletten zijn juist bedoeld voor iedereen ongeacht je geslacht.

Safe Plees

GSA Netwerk Nederland startte in oktober 2022 de campagne Safe PleesCampagne website Safe PLees waarmee ze leerlingen en scholen willen motiveren te zorgen voor veilige wc’s. Voor schoolleiders is er een handreiking opgesteld met informatie en advies.

In Toilet Talks vertellen leerlingen waarom de schooltoiletten voor hen vaak onveilig voelen.

“Ik heb de wc vermeden omdat ik bang was dat ik bepaalde opmerkingen of reacties zou krijgen”

 


 

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school