po/vohandreikinglesgeven

Herken je dat? Het gevoel vaardigheden te missen of bang zijn voor negatieve opmerkingen van leerlingen of bezwaren van ouders? Je bent niet de enige. De handreiking Gewoon DOEN helpt je op weg.

Handreiking

De handreiking ‘Gewoon DOEN’ geeft leerkrachten tips en helpt om seksuele diversiteit in lessen en het pedagogisch handelen te integreren. Hij is ontwikkeld door Stichting EduDivers in samenwerking met het Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling SLO in opdracht van de VO-raad en de PO-Raad.

Tussen de 35 en 52 procent van de leraren besteedt in de lessen aandacht aan homoseksualiteit. In reguliere leermiddelen is nauwelijks of geen aandacht voor biseksualiteit, transseksualiteit of interseksualiteit. (Uit: Gewoon doen)

Tips

De handreiking richt zich naast educatieve uitgevers ook uitgebreid op leerkrachten. Met voorbeelden uit de praktijk en tips (voor beginners en gevorderden) over hoe je het onderwerp integreert in je lessen en onderdeel maakt van het pedagogisch handelen.

  • Maak het niet te speciaal.
  • Bedenk van te voren hoe u concreet om kunt gaan met heftige reacties.
  • Zorg dat het goed ingebed is.
  • Maak gebruik van niet te ‘lijfelijk’ materiaal (bloot, seksualiteit, zoenen).
  • Filmpjes kunnen helpen verlegenheid te overwinnen.

De handreiking is gratis te downloaden op de website van SLO.


  • Handreiking ‘Gewoon DOEN, Een handreiking voor leraren en uitgevers over de integratie van seksuele diversiteit in leermiddelen en in pedagogisch handelen’, EduDivers en SLO, 2014

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school