vopraktijkvoorbeeldreligie

Afdelingsleider Rein Tichelaar en docent Lydia van het Christelijk Lyceum Veenendaal vertellen over hun deelname aan ‘Stil Verdriet’. Een project voor Christelijke scholen die aan de slag willen met de thema’s genderdiversiteit en seksuele diversiteit.

Artikel Van12tot18

Lastige gesprekken in goede banen leiden

Rein Tichelaar is afdelingsleider Havo 2/3. Rein: “De interesse van de school voor het project Stil Verdriet was niet direct gewekt door het thema homoseksualiteit op zich. Hoe groot moet je zo’n thema maken op een christelijke school? Maar het CLV staat wel open voor iedereen. Er was behoefte aan tools om lastige gesprekken in goede banen te leiden. Juist omdat er binnen de school verschillende opvattingen bestaan. Een paar leerlingen bij ons op school hebben een ‘Indifferent’-groepje opgericht. Zo’n groep houdt zich in de breedste zin van het woord bezig met ‘anders zijn’.”

Docententraining

Lydia: We waren dan ook gelijk enthousiast over een training voor docenten in vaardigheden rond een klassengesprek. Je leert ongewenst gedrag te begrenzen – van de lompe opmerking tot de meest radicale opvatting – en het gesprek aan te gaan.”

Lydia: “De training werd goed ontvangen. Eén van de docenten zei na afloop: ‘In je docentenopleiding word je geleerd hoe je je vak moet geven. Maar dit soort gesprekken zijn een vak apart.’ Door het vaker te doen wordt het makkelijker. Wij beginnen elke dag met een dagopening. Dat is een goed moment voor een gesprek. De trainer zei al: ‘Begin gewoon met een luchtig onderwerp.’ Als er dan een keer iets gebeurt dat om een zwaarder gesprek vraagt, heb je al geoefend.”

Rein: “Een training als deze confronteert docenten ook met hun eigen opvattingen. Zij hebben hun christelijke achtergrond en ideeën en dat kan het soms best ingewikkeld maken. Maar dan moet je dus juist in gesprek. Niet alleen met je leerlingen, maar ook met elkaar. Eén van de belangrijkste dingen die we in de training hebben besproken is hoe je een ander aanspreekt op een mening of gedrag. Niet op de persoon, maar bijvoorbeeld door een vraag te stellen. Je mag wel iets vinden, maar je hebt de verplichting om jouw mening te uiten binnen de kaders van de wet of de regels die op dat moment gelden. Als we elkaar afwijzen op de persoon, dan stopt de dialoog.”

Voorstelling voor leerlingen

Een deel van de leerlingen zag de voorstelling ‘David’, over een homoseksuele jongen, die worstelt met zijn geloof.

Lydia: “De leerlingen hebben ademloos zitten kijken. Het toneelstuk gaf vooral gespreksstof over vrijheid. Voor onze leerlingen is afkeuring van thuis of vanuit de kerk niet echt een zorg. Maar wat mag eigenlijk binnen de school? Het is goed om het daar over te hebben.”

Rein: “We zijn niet het soort school dat voorop loopt met de regenboogvlag, maar iedereen moet wel zichzelf kunnen zijn. Vraagt een leerling ons bijvoorbeeld om andere voornaamwoorden te gebruiken, dan zullen we dat proberen zo goed mogelijk te doen. We hebben te maken met een generatie waarin meer kinderen zich vragen stellen over genderidentiteit. Ze hebben allerlei informatie die wij niet hadden. De generaties die nu voor de klas staan, kennen dat proces gewoon niet. Daarom is het wennen.”

De eerste groepen hebben het toneelstuk gezien, een deel van de mentoren heeft de training gedaan. De volgende stap is regelmatig toepassen, evalueren en dan bepalen hoe verder.


Bron: Juist hier moet ruimte zijn voor verschil. Diversiteit op het christelijk vo. Van Twaalf Tot Achttien, december 2021

Een hobbelige weg langs vier windstreken

BLOG | Ook scholen met een christelijk orthodox profiel willen ruimte geven aan seksuele- en genderdiversiteit op school. Ze bewandelen net als veel andere scholen een weg om daarin beter te worden. Marinus Schouten ondersteunt ze daarbij en deelt in deze blog zijn ervaringen.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school