mbohandreikinginspiratie

Wil je bouwen aan een sfeer op school en in de klas waar iedereen erbij hoort? Bezoek dan de campagnewebsite inclusiefmbo.nl voor inspiratie, advies, trainingen en lesmateriaal. Een initiatief van Stichting School & Veiligheid.

Campagne website

Inclusief klimaat

Jij weet als mbo docent hoe belangrijk een goede sfeer op school is. Als iedereen erbij hoort en meedoet met respect voor bestaande verschillen werkt dat positief voor het leren en de ontwikkeling van studenten.

Wat vraagt dat van jou als docent?

Het bereiken van een inclusief klimaat waar iedereen zich gehoord voelt en verantwoordelijkheid draagt, vraagt bewustzijn en deskundigheid van jou als docent. Werken aan een inclusiever schoolklimaat vraagt om uitnodigen, naar elkaar luisteren, samenwerken en meedoen.

Hoe doe je dat?

Op welke manier betrek jij studenten? Hoe werk je hierin samen met collega’s en betrek je leidinggevenden? Op de website www.inclusiefmbo.nl vind je praktische tips voor het bouwen aan een sfeer op school en in de klas waar iedereen erbij hoort. Of je nu zoekt naar adviezen, trainingen, lesmateriaal voor je studenten of voor je team.

Campagneweek

Doe ook mee aan de jaarlijkse campagneweek ‘Samen zijn wij iedereen’ van 21 t/m 25 maart. Er zijn activiteiten, workshops en uitwisselingsmomenten.

Campagneweek

 

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school