spelpo/vo/mbolesmateriaal
  • Spel om met je klas te praten over (seksuele) diversiteit
  • Op een speelse manier aan de slag met serieuze onderwerpen
  • Bevat verschillende speelvarianten

Hoe ga je met elkaar om op school? Welk gedrag is acceptabel en welk gedrag niet? Hoe kijken jullie aan tegen voorvallen van pesten, discriminatie en seksueel gedrag? Speel het spel Gedragen Gedrag en ga hierover in gesprek met elkaar. De versie van Gedragen gedrag voor het vo en mbo bevat een leerlingenspel.

Spel voor leerlingen

Gedragen gedrag staat bekend om een spel voor onderwijsteams. Maar de versie voor het vo en mbo kun je ook in de klas met je leerlingen spelen. Het doel van het spel is om gewenst en ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en samen tot afspraken en regels te komen. Er is ook een versie voor het po.

Situaties uit de praktijk

Het spel bevat kaartjes met daarop beschrijvingen van situaties die afkomstig zijn uit de schoolpraktijk. Er zijn twee soorten kaartjes: lichtpaars of donkerpaars. De lichte kaartjes zijn om situaties binnen het team te bespreken. De donkergroene kaarten zijn voor situaties binnen de school: tussen leerlingen onderling en tussen leraren en leerlingen.

Seksuele diversiteit is één van de thema’s

gedragen gedrag veilige sfeer op school vo mbo

Er zijn vijf thema’s die worden aangegeven met een gekleurd tekstballonnetje. Zo kun je het spel ook spelen aan de hand van een specifiek thema spelen. De thema’s zijn:

  • Liefde, seks en relaties
  • Agressie en geweld
  • Vooroordelen en discriminatie
  • Seksuele diversiteit
  • Pesten

Op de lege kaarten kun je een eigen situatie inbrengen en met elkaar te onderzoeken.

Verschillende spelvarianten en momenten

Het spel is te spelen in verschillende spelvarianten: Met of zonder spelbord, kleine of grotere (discussie)groepen of het zogenaamde ‘overloopdebat’. Kortom: hoe klein of groot de groep ook is, er is altijd een manier te vinden om met dit spel aan de slag te gaan. Je kunt het spelen op speciale themadagen zoals Paarse vrijdag, als er zich ongewenst gedrag voordoet of als je in de de les aandacht wil geven aan seksuele diversiteit.

Het spel is te bestellen in de webshop van Stichting School & Veiligheid.


Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school