po/vo/mboschoolbeleid
  • Ondersteunt en adviseert scholen rond seksuele diversiteit en genderdiversiteit
  • Al jaren actief in Nijmegen. Sinds 2022 gestart in Amersfoort, Beuningen, Utrecht en Zutphen
  • Goed onderbouwde interventie (NJI)
  • Erkend als gezonde leefstijlinterventie (RIVM)

‘Op school kun je jezelf zijn en houden van wie je wilt’ is de kernboodschap van SchoolsOUT. Om dit te bereiken begeleidt SchoolsOUT de kinderopvang en alle scholen (po, vo en mbo) in Nijmegen bij aandacht voor seksuele en genderdiversiteit.

Maatwerk ondersteuning voor scholen

SchoolsOUT biedt scholen ondersteuning op maat. Hierbij worden de vier pijlers van de ‘Gezonde School’ gevolgd:

  1. Heeft de school een doorlopende leerlijn over seksuele en genderdiversiteit?
  2. Draagt de school uit dat iedereen zichzelf kan zijn en kan houden van wie die wil?
  3. Is de zorgstructuur van de school inclusief?
  4. Is aandacht structureel geborgd in het schoolbeleid?

De ondersteuning bestaat onder andere uit het geven van advies over bijvoorbeeld lespakketten, films, theatervoorstellingen, trainingen, de zorgstructuur en beleid. Een uitermate belangrijk aandachtspunt is zichtbaarheid: zien leerlingen verschillende gezinssamenstellingen, genders en seksuele oriëntaties in de lessen en op school voorbij komen? Juist ook bij leerlingen die dit van huis uit niet meekrijgen, is het nodig om hen te laten zien dat variaties en diversiteit bestaan. Ook organiseert SchoolsOUT overkoepelende activiteiten voor alle scholen, zoals interactieve filmprogramma’s voor basisscholen, meetings voor begeleiders van Gender & Sexuality Alliances, inspiratiesessies en webinars over actuele thema’s.

De insteek is om altijd aan te sluiten bij wat al goed gaat op een school. En in te spelen op de specifieke wensen, behoeften, vragen en mogelijkheden van de school.

Partnership

In Nijmegen is SchoolsOUT een samenwerkingsverband van de kinderopvang, alle scholen, de gemeente Nijmegen, GGD Gelderland-Zuid, COC Regio Nijmegen en Dito. Eens in de zoveel jaar ondertekenen alle partners gezamenlijk een convenant om de doelen (opnieuw) vast te leggen. De uitvoering van SchoolsOUT is in handen van de GGD.

Stappenplan en checklists

Op de website van SchoolsOUT lees je meer over de aanpak. Ook kun je er tools als een stappenplan, checklists, posters en leaflets downloaden.


 

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school