gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

po/vo/mboschoolbeleid
  • Vergroot tolerantie t.a.v. seksuele- en genderdiversiteit
  • Maatwerk ondersteuning voor scholen regio Nijmegen
  • Goed onderbouwde interventie (NJI)
  • Erkend als gezonde leefstijlinterventie (RIVM)

SchoolsOUT heeft tot doel het verbeteren van het schoolklimaat rondom seksuele diversiteit en genderdiversiteit op alle scholen (po, vo en mbo) in Nijmegen.

Maatwerk voor scholen

SchoolsOUT biedt scholen in de regio Nijmegen ondersteuning op maat om dit mogelijk te maken. Deze bestaat o.a. uit het geven van advies over bijvoorbeeld lespakketten, films, theatervoorstellingen, trainingen, de zorgstructuur en beleid. De insteek is om altijd aan te sluiten bij wat al goed gaat op een school. En in te spelen op de specifieke wensen, vragen en mogelijkheden van de school.

Jezelf kunnen zijn

‘Op school kun je jezelf zijn en houden van wie je wilt’. Dat zijn de uitgangspunten van SchoolsOUT. In de praktijk betekent dit:

  • Leerlingen en medewerkers op een school weten dat er naast heteroseksuele vrouwen en mannen ook LHBTIQ+ mensen zijn.
  • Ze vinden dit okee.
  • Ze zeggen geen negatieve dingen over mensen met een andere seksuele of genderidentiteit dan zijzelf.
  • Ze vinden het ook de normaalste zaak van de wereld om gewoon contact met elkaar te hebben.
  • En elkaar niet anders dan anderen te behandelen.

Gemeentelijke en regionale activiteiten

Naast maatwerk voor scholen richt SchoolsOUT zich ook op gemeentelijk en regionaal niveau. Ontwikkelingen in de maatschappij hebben een impact op wat er in de school gebeurt. En andersom. Daarom investeert SchoolsOUT ook in activiteiten buiten scholen is er een samenwerkingsverband van alle scholen in Nijmegen, gemeente Nijmegen, GGD Gelderland-Zuid, COC Regio Nijmegen en Dito.

Stappenplan en checklists

Op de website van SchoolsOUT lees je meer over het hun plan van aanpak. Ook kun je er een stappenplan, checklists, posters en leaflets downloaden.


Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school