Bijna 200 scholen in het voortgezet onderwijs en mbo doen mee aan de Week van de Liefde (13-17 februari). Een week over relaties en seksualiteit van Rutgers en SOA Aids Nederland. Het thema van de week is dit jaar ‘Zijn wie je bent, iedereen is anders’.

Docenten willen meer aandacht voor seksuele vorming

Uit DUO Onderwijsonderzoek samen met Soa Aids Nederland en Rutgers (2022) blijkt dat bijna de helft van de docenten maatschappijleer en biologie meer tijd en ruimte wil in hun lessen voor seksuele vorming. Ook zijn 6 op de 10 docenten niet tevreden over de inhoud van de reguliere lesmethoden. Ze zijn enthousiaster over de aanvullende lessenpakketten die specifiek gericht zijn op seksuele vorming.

De Week van de Liefde helpt docenten deze aanvullende lessen te geven. De erkende interventie Lang Leve de Liefde biedt ruimte verschillende thema’s te behandelen. Zo is er een lesbrief over Seksuele diversiteit en genderdiversiteit.

Structurele plek

Seksuele vorming is sinds 2012 verplicht in het basisonderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, maar er is geen duidelijk kader voor scholen om daar invulling aan te geven. Het huidige onderwijsaanbod is versnipperd, docentafhankelijk en niet geborgd is in een doorlopende leerlijn. Ook is het niet verplicht in de bovenbouw.

Het Soa Aids Nederland en Rutgers wijzen op het belang om seksuele vorming een structurele plek te geven in het voortgezet onderwijs, juist op de leeftijd dat jongeren seksueel actief worden. Alleen dan kan er een nieuwe generatie opgroeien met respect voor zichzelf en elkaar, zodat ze vanuit deze basis gezonde, gewenste en leuke liefdes kan ontwikkelen.

Bron: SOA Aids Nederland


Week van de Liefde

vo/mbokalendermomentles-tips

Elk jaar rond Valentijnsdag organiseert Rutgers de Week van de Liefde. In deze week werken scholen aan het thema relaties en seksualiteit en is er aandacht voor seksuele diversiteit.

Veilig lesgeven over gender en seksuele diversiteit

po/volesgevenlhbti+

Je wilt graag lessen over gender- en seksuele diversiteit geven, maar hoe begin je en waar moet je op letten? Rutgers en SOA Aids NL geven je in dit artikel een aantal tips.

Veilig lesgeven in de Week van de Lentekriebels

pokalendermomentlhbti+

Ieder voorjaar is het de Week van de Lentekriebels. Gendi geeft tips over veilig lesgeven over relaties en seksualiteit én inspiratie om ruimte te maken voor gender- en seksuele diversiteit.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school