Datum
Onderwijssector PO, VO, MBO
Thema Pesten

19 april is de Landelijke Dag tegen Pesten. Op deze dag wordt in Nederland extra aandacht besteedt aan het stoppen van pesten. Ook op scholen.

Op de Dag tegen Pesten wordt bewust stilgestaan bij pesten en de gevolgen van pesten voor zowel slachtoffers, pestkoppen, meelopers en omstanders. Scholen kunnen op deze dag activiteiten en lessen organiseren om pesten bespreekbaar te maken.

Wist je dat lhbti+ leerlingen nog altijd twee keer zo vaak worden gepest als hun heteroseksuele leeftijdgenoten?

Feiten & Cijfers over lhbti+

po/vo/mbolhbti+cijfers

In deze handreiking van Movisie staat alle feiten en cijfers over lhbti+ in Nederland op een rij. Voor leerkrachten bruikbaar om de eigen kennis te vergroten en als bron voor het lesgeven over het onderwerp.

Movisie handreiking Feiten en Cijfers LHBTI

Week Tegen Pesten

po/vo/mbokalendermomentpesten

De Week Tegen Pesten wordt ieder jaar in september georganiseerd. Doe ook mee en maak een positieve start zodat jullie school een plek is waar iederéén welkom is en zichzelf mag zijn. Ook lhbti+ leerlingen.

Maak melden pesten makkelijker

po/vo/mboverdieping

Met deze tips wijs je (lhbti+) leerlingen die worden gepest de juiste weg.

Zo vergroot je de veiligheid van lhbti+ leerlingen

kennislhbti+pesten

Lhbti+ leerlingen worden vaker gepest. Bekijk wat jij kan doen om hun veiligheid te vergroten.

10 tips voor een veilige school voor lhbti+ leerlingen

po/vo/mboinspiratieondersteuning

Het gaat minder goed met lhbti-jongeren. Ze voelen zich minder veilig op school en worden vaker gepest dan hetero-leerlingen. Met deze tien tips zorg je ervoor dat ook lhbti+ leerlingen zich prettiger en veiliger voelen op school.

Een veilige school, ook voor lhbti+ leerlingen.