po/vo/mbokalendermomentpesten

Aan het begin van ieder schooljaar is het de Week Tegen Pesten. Doe ook mee en leg de basis voor een veilige sfeer in de klas. De week wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting School & Veiligheid voor basisscholen, middelbare scholen en het mbo.

Campagnewebsite Week tegen Pesten

Week Tegen Pesten

Op de campagnewebsite www.weektegenpesten.nl lees je hoe je mee kunt doen. Bestel er de poster, neem deel aan activiteiten en maak gebruik van het gratis lesmateriaal.

De Week Tegen Pesten helpt jou als leerkracht om te werken aan positieve groep. In een veilige klas durft en kan iedereen zichzelf zijn, ongeacht de verschillen.

Verschillen horen bij een gezonde democratie. Juist de omgang met medeleerlingen die anders zijn of anders denken helpt leerlingen om onderlinge verdraagzaamheid te ontwikkelen en pesten tegen te gaan (Week Tegen Pesten).

Lhbti+ vaker gepest

Toch is het niet altijd vanzelfsprekend dat alle leerlingen erbij horen en mee mogen doen, zegt Marijke van der Zalm – adviseur Pesten bij School & Veiligheid. “Leerlingen worden soms uitgesloten vanwege leeftijd, gender, seksuele oriëntatie, beperking, etniciteit, levensbeschouwing of hun opvattingen.” Lhbti+-leerlingen vormen een kwetsbare groep. Zij worden gemiddeld vaker gepest dan heteroseksuele leerlingen. In het werken aan een positieve en veilige groep betekent dit óók ruimte geven aan gender- en seksuele diversiteit. Op deze website vind je Gendi-tips, inspiratie en materialen over hoe je dat op een veilige manier doet.

Leraar als leider

Achter de ‘redenen’ van pesten en buitensluiting ligt vaak iets anders ten grondslag. In de meeste gevallen een onveilige groepssfeer. Het bereiken van een positief groepsklimaat waarin iedereen er als vanzelfsprekend bij hoort vraagt leiderschap van jou als leraar:

  • Het vraagt continue aandacht om je leerlingen te begeleiden in een respectvolle omgang met elkaar.
  • Duidelijkheid zijn over welk gedrag wel en niet acceptabel is.
  • Aandacht voor duidelijke afspraken, verbinding, omgaan met verschillen en nieuwsgierig zijn naar elkaar.

Op schoolenveiligheid.nl vind je meer over het thema pesten en hoe je werkt aan een sociaal veilig schoolklimaat.

 

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school