gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

po/vo/mbokalendermomentpesten

De Week Tegen Pesten wordt ieder jaar in september georganiseerd door Stichting School & Veiligheid. Door aan het begin van het schooljaar mee te doen leg je de basis voor een positieve groep en veilige sfeer in je klas.

Iedereen hoort erbij

“In een sociaal veilige omgeving heeft iedere leerling het recht om mee te mogen doen en erbij te horen.” zegt Marijke van der Zalm – adviseur pesten en projectleider Week Tegen Pesten. Toch is het niet altijd vanzelfsprekend. Leerlingen worden soms uitgesloten vanwege leeftijd, gender, seksuele oriëntatie, beperking, etniciteit, levensbeschouwing, opvattingen etc.

LHBTI jongeren vaker gepest

Lhbti+-leerlingen worden gemiddeld vaker gepest. Het percentage lhbti+-leerlingen dat wekelijks wordt gepest, ligt met 16% vier keer zo hoog als onder heteroseksuele leerlingen (4%).

Leraar als leider

Achter de ‘redenen’ van pesten en buitensluiting ligt vaak iets anders ten grondslag. In de meeste gevallen een onveilige groepssfeer. Het bereiken van een positief groepsklimaat waarin iedereen er als vanzelfsprekend bij hoort vraagt leiderschap van jou als leraar:

  • Het vraagt continue aandacht om je leerlingen te begeleiden in een respectvolle omgang met elkaar.
  • Duidelijkheid zijn over welk gedrag wel en niet acceptabel is.
  • Aandacht voor duidelijke afspraken, verbinding, omgaan met verschillen en nieuwsgierig zijn naar elkaar.

De Week Tegen Pesten ondersteunt je daar bij.

Doe ook mee

Meedoen aan de Week Tegen Pesten helpt leraren om te werken aan positieve groepsvorming. Voorafgaand aan de week vind je op de website van Week Tegen Pesten inspiratie, informatie en (les)materiaal om met de klas aan de slag te gaan. Ook als school kun je laten zien dat jullie werken aan een veilige school en het voorkomen van pesten. Bestel de poster van de Week Tegen Pesten en organiseer activiteiten. Op de website www.weektegenpesten.nl vind je alle informatie.


Website: weektegenpesten.nl

 

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school