po/vo/mbokalendermomentpesten

Aan het begin van ieder schooljaar is het de Week Tegen Pesten. Doe ook mee en leg de basis voor een veilige sfeer in de klas. De week wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting School & Veiligheid voor basisscholen, middelbare scholen en het mbo. Zo doe je mee.

Campagnewebsite Week tegen Pesten

Doe mee met de Week Tegen Pesten

Meld je school aan op de campagnewebsite www.weektegenpesten.nl. Bestel er de poster, neem deel aan activiteiten en maak gebruik van het gratis lesmateriaal.

Juist de omgang met medeleerlingen die anders zijn of anders denken helpt leerlingen om onderlinge verdraagzaamheid te ontwikkelen en pesten tegen te gaan. (Bron: Week Tegen Pesten).

Geef ruimte aan diversiteit

Lhbti+-leerlingen vormen een kwetsbare groep. Zij worden gemiddeld vaker gepest dan heteroseksuele leerlingen. In het werken aan een positieve en veilige groep betekent dit óók ruimte geven aan gender- en seksuele diversiteit. Bekijk de Gendi-tips over het thema opnemen in je les. Ook de inspiratie en materialen helpen je op weg het thema in je lessen aandacht te geven.

Ken je rol

Het bereiken van een positief groepsklimaat waarin iedereen er als vanzelfsprekend bij hoort vraagt leiderschap van jou als leraar:

  • Je leerlingen begeleiden in een respectvolle omgang met elkaar vraagt om continue aandacht van jou.
  • Wees duidelijkheid over welk gedrag wel en niet acceptabel is. Maak hierover afspraken met elkaar.
  • Wees je bewust van je eigen rol, oordelen, uitingen in gedrag en taalgebruik. De visuals van Gendi helpen je reflecteren.

Op de website schoolenveiligheid.nl vind je meer over het thema pesten en hoe je werkt aan een sociaal veilig schoolklimaat.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school