Datum
Onderwijssector VO, MBO
Thema Genderidentiteit
Doelgroep leraar

Internationale Dag voor Non-binaire Mensen is bedoeld om het bewustzijn te vergroten en aandacht te hebben voor de problemen waarmee niet-binaire mensen over de hele wereld worden geconfronteerd.

Man of vrouw?

Deze dag vraagt aandacht voor mensen die zich man èn vrouw, geen man of vrouw of iets heel anders voelen. Of zich in één van deze combinaties herkennen. Wanneer iets binair wordt genoemd zijn er slechts twee keuzemogelijkheden. In dit geval: je bent vrouw of man. Non-binaire mensen creëren ruimte buiten die hokjes.

Bewustzijn en begrip vergroten

Op school kun je aan je leerlingen uitleg geven over wat non-binair precies inhoudt. Hiermee vergroot je de kennis van je leerlingen en je werkt aan het aanleren van een respectvolle houding ten aanzien van gender- en seksuele diversiteit. Er zijn verschillende filmpjes op internet te vinden en materialen om uitleg te geven:

(Bronnen: GSA Netwerk, Weten.site.nl, Schoolsout.nl, Movisie.nl)

Inspiratie en tips

Podcast Over de liefde - Charley demi-man

vo/mboervaring leerlingpodcastgenderdiversiteitToon nog 1 tags

In deze podcast ‘Over de Liefde’ gaat AD columnist Debby Gerritsen in gesprek Charley, een demi-man op het non-binaire spectrum. Interessant als je meer wil weten over het omgaan met leerlingen die worstelen met hun genderidentiteit.

Wat betekent 'gender'?

po/vo/mboverdieping

Wat is belangrijk om te weten over gender? Hoe leg ik het uit aan mijn leerlingen? En wat heeft dat te maken met al die andere termen van de ‘lettersoep’?

Wat maakt zo'n lettertje nou uit?!

po/vo/mbofotostriplhbti+

De fotostrips van Gendi gaan over die lastige en onverwachte situaties waar je als leraar mee te maken krijgt als je werkt aan gender- en seksuele diversiteit. Met een knipoog. Want soms is het ingewikkeld maar soms ook gewoon leuk.

Handreiking Bi+ discriminatie

po/vo/mbohandreikinglhbti+

In deze handreiking van Movisie krijgen scholen praktische tips wat ze kunnen doen om discriminatie van bi+ leerlingen te verminderen.

Genderbewust handelen in het mbo

mbovisual

Hoe geef je ruimte aan studenten om genderonafhankelijke keuzes te maken? Bekijk welke eenvoudige dingen jij als mbo docent kunt doen. Downloadbare visual met 8 praktische tips.

Genderbewust handelen in het vo

vogenderbewusttool

Hoe geef je ruimte aan leerlingen om genderonafhankelijke keuzes te maken? Bekijk de eenvoudige dingen die jij als docent kunt doen. Downloadbare visual met 8 tips.

Genderbewust handelen in het po

povisualgenderbewusttoolToon nog 1 tags

Hoe geef je ruimte aan leerlingen om genderonafhankelijke keuzes te maken? Bekijk welke eenvoudige dingen jij als leraar kunt doen. Downloadbare visual met 10 tips om mee aan de slag te gaan.

Gender- en seksuele diversiteit opnemen in de les (vo)

Hoe integreer je het onderwerp gender en seksuele diversiteit op een veilige manier in je les? Deze Gendi-tips voor het basisonderwijs helpen je daarbij.

Gender- en seksuele diversiteit opnemen in de les (mbo)

Hoe integreer je gender en seksuele diversiteit op een veilige manier in je les? De Gendi-tips, inspiratie & kennis artikelen en lesmaterialen helpen je daarbij.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school