gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

Datum
Thema Een positieve schoolcultuur
Doelgroep leerlingen, leraar
www.weektegenpesten.com

Stichting School & Veiligheid organiseert van maandag 26 t/m vrijdag 30 september 2022 de Week Tegen Pesten. Doe net als duizenden andere scholen (po, vo én mbo) mee en maak aan het begin van het schooljaar een goede start met het werken aan een fijne en veilige school. De slogan van de Week Tegen Pesten 2022 is ‘Grapje! Moet toch kunnen?!

Grapje! Moet toch kunnen?!

Humor en het maken van grappen heeft veel positieve kanten. Sámen lachen en plezier hebben zorgt voor verbinding en betrokkenheid. Juist begin van het schooljaar is dit belangrijk. Naast die verbinding spelen grappen ook een rol in het bepalen van de normen in de groep. Door wel of niet om een grap te lachen bepaal je met elkaar wat acceptabel is. Tegelijkertijd is dit precies waar het ook mis kan gaan. Want is het grapje voor iederéén leuk, of wordt hiermee een specifieke leerling of specifieke groep uitgesloten en dreigt dit een norm te worden?

www.weektegenpesten.nl

Op www.weektegenpesten.nl kun je de gratis ‘Wij doen mee’-poster bestellen. Je vindt er (les)materialen en meer informatie over het thema van de Week Tegen Pesten.

Week Tegen Pesten

po/vo/mbokalendermoment

De Week Tegen Pesten wordt ieder jaar in september georganiseerd door Stichting School & Veiligheid. Doe mee en laat zien dat jullie werken aan een veilige school voor iedereen.

Vragen over sociale veiligheid en lhbti+ op school?

Bel met de helpdesk van School & Veiligheid.