gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

Datum
Onderwijssector PO, VO, MBO
Thema Een positieve schoolcultuur
Doelgroep leerlingen, leraar
www.weektegenpesten.com

Stichting School & Veiligheid organiseert van maandag 26 t/m vrijdag 30 september 2022 de Week Tegen Pesten. Doe net als duizenden andere scholen (po, vo én mbo) mee en maak aan het begin van het schooljaar een goede start met het werken aan een fijne en veilige school.

Grapje! Moet toch kunnen?!

Het motto van de Week Tegen Pesten 2022 is ‘Grapje! Moet toch kunnen?! Humor heeft veel positieve kanten en zorgt voor plezier en verbinding in de groep. Maar grappen kunnen ook vervelend zijn, uitmonden in pesten en een specifieke leerling of specifieke groep uitsluiten.

Homograpjes

(les)materiaal en inspiratie

Grapje, moet toch kunnen?!

po/vo/mbovideopesten

De Week Tegen Pesten 2022 gaat over grappen en de dunne scheidslijn met pesten. Bekijk de video en praat erover met je klas aan de hand van vragen. Wanneer is iets leuk? Wanneer gaat het over een grens?

Pesten! Een grapje moet toch kunnen?

po/vo/mbopodcastlhbti+pestenToon nog 1 tags

Een (homo)grapje, moet je daar niet gewoon tegenkunnen? Wanneer is een grap leuk en wanneer voelt het onveilig en is het pesten? Beluister het in deze Meesterwerk podcast.

Schelden met homo en gay

vovideoervaring leerlingpestenToon nog 1 tags

Op veel scholen roepen kinderen met de woorden ‘homo’ en ‘gay’. Elkaar voor de gein homo noemen is niet zo onschuldig als het lijkt, blijkt uit het verhaal van de 14-jarige Daan. Bekijk de video.

Homo roepen

po/vo/mbofotostrippesten

De fotostrips van Gendi gaan over die lastige en onverwachte situaties waar je als leraar mee te maken krijgt als je werkt aan gender- en seksuele diversiteit. Met een knipoog. Want soms is het ingewikkeld maar soms ook gewoon leuk.

Grapje of laagdrempelige homofobie

volesbriefvideolhbti+pestenToon nog 2 tags

Hoe is het om homo te zijn in een machowereld? Wanneer is een grapje leuk en wanneer gaat het te ver? De les bestaat uit een filmfragment van HUMAN TV voorzien van werkvormen, werkblad en lesbrief voor docenten.

Week Tegen Pesten

po/vo/mbokalendermomentpesten

De Week Tegen Pesten wordt ieder jaar in september georganiseerd door Stichting School & Veiligheid. Doe mee en laat zien dat jullie werken aan een veilige school voor iedereen.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school