Datum
Onderwijssector PO, VO, MBO
Doelgroep leerlingen, leraar
www.weektegenpesten.com

Stichting School & Veiligheid organiseert van maandag 25 t/m vrijdag 29 september 2023 de Week Tegen Pesten. Doe net als duizenden andere scholen (po, vo én mbo) mee en maak aan een goede start met het werken aan een fijne en veilige school.

2023: Goed voor elkaar!

De slogan van de Week Tegen Pesten 2023 is ‘Goed voor elkaar!’. Zijn jullie goed voor elkaar? Het klinkt eenvoudiger dan het is. Want soms botst het ook. En toch moet je het samen doen. Dat is een gezamenlijke opdracht, Iedereen in de school heeft daar een verantwoordelijkheid in en kan op een positieve manier bijdragen aan het goed met elkaar omgaan. Oftewel: het vormen van een fijne groep waarin pesten geen ruimte krijgt.

www.weektegenpesten.nl

Op de website van de Week Tegen Pesten vind je alle informatie over het thema van de week, activiteiten die worden georganiseerd door School & Veiligheid en gratis lesmaterialen. 

(les)materiaal en inspiratie

Goed voor elkaar

po/vo/mboblogpesten

Blog in het kader van de Week Tegen Pesten 2023. Hoe zorg ervoor dat álle leerlingen op school het GOED VOOR ELKAAR hebben en goed voor elkaar zijn? inclusief lhbti+-leerlingen? Praktische tips voor leraren.

Grapje, moet toch kunnen?!

po/vo/mbovideopesten

De Week Tegen Pesten 2022 gaat over grappen en de dunne scheidslijn met pesten. Bekijk de video en praat erover met je klas aan de hand van vragen. Wanneer is iets leuk? Wanneer gaat het over een grens?

Pesten! Een grapje moet toch kunnen?

po/vo/mbopodcastlhbti+pestenToon nog 1 tags

Een (homo)grapje, moet je daar niet gewoon tegenkunnen? Wanneer is een grap leuk en wanneer voelt het onveilig en is het pesten? Beluister het in deze Meesterwerk podcast.

Schelden met homo en gay

vovideoervaring leerlingpestenToon nog 1 tags

Op veel scholen roepen kinderen met de woorden ‘homo’ en ‘gay’. Elkaar voor de gein homo noemen is niet zo onschuldig als het lijkt, blijkt uit het verhaal van de 14-jarige Daan. Bekijk de video.

Homo roepen

po/vo/mbofotostrippesten

Spreek jij je leerlingen aan al ze ‘homo’ roepen? Deze fotostrip van Gendi gaat over wat voor de een een grapje is, voor de ander kwetsend is. Hoe ga jij daarmee om in de klas? Wij geven wat tips.

Grapje of laagdrempelige homofobie

volesbriefvideolhbti+pestenToon nog 2 tags

Hoe is het om homo te zijn in een machowereld? Wanneer is een grapje leuk en wanneer gaat het te ver? De les bestaat uit een filmfragment van HUMAN TV voorzien van werkvormen, werkblad en lesbrief voor docenten.

Week Tegen Pesten

po/vo/mbokalendermomentpesten

De Week Tegen Pesten wordt ieder jaar in september georganiseerd. Doe ook mee en maak een positieve start zodat jullie school een plek is waar iederéén welkom is en zichzelf mag zijn. Ook lhbti+ leerlingen.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school