po/voles-tips

Lentekriebels. Zodra het voorjaar aanbreekt zit er weer liefde in de lucht. Een geschikte periode om op school extra aandacht te besteden aan verliefdheid, liefde en seksualiteit. Wij geven je hier inspiratie en (les)tips om het het thema lente en liefde te verbinden aan gender- en seksuele diversiteit.

Vier Valentijnsdag (po | vo)

Op 14 februari is het Valentijnsdag! De dag van de liefdesverklaring is een mooie gelegenheid om het in de klas te hebben over liefde, verliefdheid en respect. Over verschillende vormen van liefde. Over jezelf zijn en verliefd zijn op wie jij wil. Zoek je inspiratie? Bekijk de tips voor Valentijnsdag (po en vo)

Lente en de liefde (po)

In de onderbouw biedt de het thema lente volop ruimte om het te hebben over verliefd zijn, liefde en seksualiteit. Vogels bouwen nestjes en leggen eitjes, lammetjes worden geboren…hoe zit het bij mensen? Verliefd worden, samenwonen, trouwen en kinderen krijgen. Onderwerpen waarbij je ook diversiteit in de liefde en andere gezinssamenstellingen kunt benoemen.

Doe mee met de Week van de Liefde (vo)

Elk jaar aan het rond Valentijnsdag organiseert Rutgers de Week van de Liefde. De week heeft als doel om middelbare scholieren les te geven over relaties en seksualiteit. Aandacht voor seksuele diversiteit is daar een onderdeel van. De week biedt ruimte om zelf het thema seksuele diversiteit te behandelen.

Organiseer de Week van de Lentekriebels (po)

Elk jaar aan aan het begin van de lente organiseert Rutgers voor basisscholen de Week van de Lentekriebels. Een ideale themaweek om ook ruimte te geven aan gender- en seksuele diversiteit. In de lesmethode Kriebels in je buik (Rutgers) zitten de thema’s seksuele en genderidentiteit geïntegreerd in verschillende lessen.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school