diversiteitpo/vo/mbofotostrip

We zijn allemaal anders, denken verschillend en hebben een eigen mening. Het is goed dat ruimte en aandacht te geven. Alleen niet als het gaat ten koste van elkaar. Soms verliezen we elkaar uit het oog en komen (groepen) leerlingen tegenover elkaar te staan. In lessen en klassengesprekken over lastige en (maatschappelijke) thema’s bijvoorbeeld, zoals gender- en seksuele diversiteit.

Onderzoek verschillen én overeenkomsten

Ondanks alle verschillen lijken we soms meer op elkaar dan we denken. Onderzoek daarom met je leerlingen en studenten ook welke overeenkomsten jullie hebben. Het actief benoemen van de overeenkomsten en verschillen tussen (groepen) mensen is bewezen effectief in het voorkomen van stereotypering en discriminatie. Hoe dat werkt legt onderzoeker Hanneke Felten van Movisie uit in een video: Stereotypen verminderen (YouTube).

Maak afspraken over respect voor verschillen

We willen allemaal respect krijgen (en geven). Ook daarin lijken de meeste mensen op elkaar. Besteed hier aandacht aan en maak afspraken over wat respect is en hoe respectvol gedrag in de klas zich uit. Bijvoorbeeld ‘we luisteren naar elkaar’, ‘we laten elkaar uitspreken of behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden’. Vraag leerlingen ook zelf welke afspraken ze willen maken. De ervaring leert dat ze met goede ideeën komen. Doe dit aan het begin van het schooljaar of in de Week van Respect.

Benoem verschillen in gender- en seksuele diversiteit

Benoem in de lessen en gesprekken expliciet homoseksualiteit, biseksualiteit, genderidentiteit en intersekse als factoren waarin ontzettend veel variaties bestaan. Maak ook hierover afspraken over respectvolle omgang met elkaar. Bijvoorbeeld Wij roepen of schelden niet met het woord ‘homo’.

Bekijk alle fotostrips van Gendi

po/vo/mbofotostrippesten

Een grapje moet kunnen

Spreek jij je leerlingen aan al ze ‘homo’ roepen? Deze fotostrip van Gendi gaat over wat voor de een een grapje is, voor de ander kwetsend is. Hoe ga jij daarmee om in de klas? Wij geven wat tips.

po/vo/mbofotostrip

Het is ‘hen’, meneer!

Hoe ga jij om met verschillende voornaamwoorden van jouw leerlingen? Herken je het? Vind je dat lastig of gaat het vanzelf? De fotostrips van Gendi gaan over die lastige en onverwachte situaties in de klas. Lees ze met een glimlach én voor inspiratie.

po/vo/mbofotostripcoming-out

Iedereen mag hier zichzelf zijn

De fotostrips van Gendi gaan over die lastige of onverwachte situaties waar je als leraar mee te maken kunt krijgen. Zoals deze over ‘coming out’. Om even over na te denken….met een lach.

po/vo/mbofotostriplesgeven

Ik heb wel meer aan mijn hoofd

De fotostrips van Gendi gaan over die lastige en onverwachte situaties waar je als leraar mee te maken krijgt als je werkt aan gender- en seksuele diversiteit. Om even over na te denken….met een lach.

po/vo/mbofotostriplesgeven

Meester, hoe doen homo’s het?

Zie je ook op tegen moeilijke vragen van leerlingen? De fotostrips van Gendi gaan over die soms lastige en onverwachte situaties als je werkt aan gender- en seksuele diversiteit. Om even over na te denken….met een lach.

po/vo/mbofotostriplhbti+

Wat maakt zo’n lettertje uit?!

De fotostrips van Gendi gaan over die lastige en onverwachte situaties waar je als leraar mee te maken krijgt als je werkt aan gender- en seksuele diversiteit. Met een knipoog. Want soms is het ingewikkeld maar soms ook gewoon leuk.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school