diversiteitpo/vo/mbofotostrip

Onderzoek verschillen én overeenkomsten

Soms verliezen we elkaar uit het oog. In lessen en klassengesprekken over lastige en (maatschappelijke) thema’s bijvoorbeeld, zoals gender- en seksuele diversiteit. We zijn allemaal anders, denken verschillend en hebben een eigen mening. Het is goed dat aandacht te geven, maar niet als het gaat ten koste van elkaar.

Ondanks alle verschillen, zijn we allemaal mensen en lijken we soms meer op elkaar dan we denken. Onderzoek daarom met je leerlingen en studenten vooral ook hoeveel overeenkomsten jullie hebben. Ook in die gesprekken waar het schuurt en botst.

Maak afspraken over respect voor verschillen

Respect krijgen (en geven) is iets waarvan iedereen het belang begrijpt. Daarin lijken de meeste mensen op elkaar. Besteed hier aandacht aan en maak afspraken over respectvol gedrag in de klas. Bijvoorbeeld aan het begin van het schooljaar of in de Week van Respect. In deze lessen worden vaak gedragsafspraken gemaakt vanuit het denken over culturele diversiteit: iedereen met respect behandelen, ongeacht de culturele achtergrond, religie, land van de voorouders, fysieke en mentale diversiteit én gender- en seksuele diversiteit.

Benoem verschillen in gender- en seksuele diversiteit

Benoem in de lessen en gesprekken expliciet homoseksualiteit, biseksualiteit, genderidentiteit en intersekse als factoren waarin ontzettend veel variaties bestaan. Maak ook hierover afspraken over respectvolle omgang met elkaar. Bijvoorbeeld Wij roepen of schelden niet met het woord ‘homo’.

Bekijk alle fotostrips

De fotostrips van Gendi gaan over die lastige of onverwachte situaties waar je als leraar mee te maken kunt krijgen. Zoals deze over diversiteit in de klas. Om even over na te denken….met een lach. Bekijk ze allemaal.

po/vo/mbofotostrippesten

Een grapje moet kunnen

Spreek jij je leerlingen aan al ze ‘homo’ roepen? De fotostrips verbeelden die lastige en onverwachte situatie als je werkt aan gender- en seksuele diversiteit. Met een lach 😉

po/vo/mbofotostrip

Het is ‘hen’, meneer!

Hoe ga jij om met verschillende voornaamwoorden van jouw leerlingen? Herken je het? Vind je dat lastig of gaat het vanzelf? De fotostrips van Gendi gaan over die lastige en onverwachte situaties in de klas. Lees ze met een glimlach én voor inspiratie.

po/vo/mbofotostripcoming-out

Iedereen mag hier zichzelf zijn

De fotostrips van Gendi gaan over die lastige of onverwachte situaties waar je als leraar mee te maken kunt krijgen. Zoals deze over ‘coming out’. Om even over na te denken….met een lach.

po/vo/mbofotostriplesgeven

Ik heb wel meer aan mijn hoofd

De fotostrips van Gendi gaan over die lastige en onverwachte situaties waar je als leraar mee te maken krijgt als je werkt aan gender- en seksuele diversiteit. Om even over na te denken….met een lach.

po/vo/mbofotostriplesgeven

Meester, hoe doen homo’s het?

Zie je ook op tegen moeilijke vragen van leerlingen? De fotostrips van Gendi gaan over die soms lastige en onverwachte situaties als je werkt aan gender- en seksuele diversiteit. Om even over na te denken….met een lach.

po/vo/mbofotostriplhbti+

Wat maakt zo’n lettertje uit?!

De fotostrips van Gendi gaan over die lastige en onverwachte situaties waar je als leraar mee te maken krijgt als je werkt aan gender- en seksuele diversiteit. Met een knipoog. Want soms is het ingewikkeld maar soms ook gewoon leuk.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school