po/vo/mbolhbti+ voorlichtingdiscriminatie

Movisie heeft een korte handreiking ontwikkeld met do’s & don’ts bij het geven van voorlichting in de klas over lhbtiqa+. De handreiking geeft concrete tips die bijdragen aan het verminderen van discriminatie van lhbti+ personen.

Tips voor lhbti+ voorlichters (Movisie)

Handreiking van Movisie met tips voor lhbtiqa voorlichters in de klasWat werkt wel en niet?

Wist je bijvoorbeeld dat wanneer je aan leerlingen uitlegt dat lhbtiqa+ personen ‘zo zijn’ vanwege hun biologie of genetica, je het risico loopt dat leerlingen juist minder positief worden over lhbtiqa+ personen?

Leerlingen kunnen dan het idee krijgen dat lhbtiqa+ personen een ‘heel ander soort’ mensen zouden zijn. Benoemen dat lhbiqa+ zijn voorkomt in alle periodes in de geschiedenis en in alle culturen kan juist wél goed werken. Een andere ‘do’ is bijvoorbeeld het vertellen van een emotioneel ervaringsverhaal.

Discriminatie van lhbti+ leerlingen

Discriminatie van lhbtiqa+ personen is een terugkerend probleem. Ook op school worden lhbti+ leerlingen vaker gepest en buitengesloten vanwege hun genderidentiteit of seksuele voorkeur. Vooroordelen en stereotypen zijn voorspellers van discriminerend gedrag. Het vergroten van inleving en empathie helpt dit verminderen. Daarom is het uitnodigen van voorlichters in de klas, die hun ervaringsverhaal delen, effectief.

De do’s & don’ts zijn geformuleerd op basis van verschillende onderzoeken die Movisie heeft gedaan de afgelopen jaren naar wat werkt in het verminderen van discriminatie.


Bron: Movisie.nl

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school