pokalendermoment

Een dag waarop je elkaar extra mag knuffelen; ieder jaar op 21 januari. Gebruik deze dag om met je leerlingen in gesprek te gaan over hoe denken zij over aanraken en knuffelen? En het aangeven van wensen en grenzen. Gebruik de gratis ‘kletskaartjes over ‘Aanraken’ om het gesprek met je klas te voeren.

Gratis gesprekstool

Met behulp van de ‘Kletskaartjes Aanraken’ – een gratis gesprekstool van School & Veiligheid – kun je makkelijk een gesprekje starten. Is knuffelen leuk? Wanneer wil je wel of niet met iemand knuffelen? Knuffel je alleen als iemand verdrietig is of ook als je iemand aardig vindt? Wie kunnen elkaar allemaal knuffelen?

Veilige setting

Bij het beantwoorden van de vragen laten kinderen iets persoonlijks van zichzelf zien. Het is dan ook belangrijk om in een veilige en vertrouwde omgeving deze vragen te stellen en te laten beantwoorden. Indien gewenst kun je als leerkracht een voorselectie maken in de vragen, passend bij het moment en de leeftijd van de groep.

Laat wat van jezelf zien

Op deze dag kun je zelf ook extra stilstaan bij afstand-nabijheid. Voor leerlingen is het belangrijk dat leerkrachten respect hebben voor hun privacy. Tegelijk vinden ze het meestal fijn als deze oprechte interesse in hen toont. Bovendien waarderen veel leerlingen het als een leraar iets van zichzelf  ‘als mens’ laat zien.

Als pedagogisch vakkundig leerkracht zoek je naar balans tussen afstand en nabijheid in de relatie met je leerlingen. Op basis daarvan maak je keuzes. ‘Geef ik de leerling een knuffel of niet?’ ‘Wat vertel ik over mijzelf en wat niet?’ ‘Kan en mag ik nu doorvragen?’ ‘Kan dit compliment nou wel of niet?’ Je werkt aan een veilige sfeer door dit soort afwegingen te maken en je hierbij af te stemmen op de ontwikkelingsfase van je leerlingen en de relatie die je met hen hebt.

Jouw integere houding

Wanneer bij situaties in de school en in de klas seksualiteit en gender een rol spelen, kan pedagogisch handelen extra uitdagend zijn. Het is belangrijk dat je als pedagogisch professional je bewust bent van jouw integere houding.

Seksuele integriteit gaat over het bewust, respectvol en verantwoordelijk omgaan met de eigen seksualiteit en gender en die van een ander. (Bron: www.schoolenveiligheid.nl)

Deze houding heb je zelf als professional, maar gebruik je ook als voorbeeldfunctie naar je leerlingen toe. Door je bewust te zijn van dit handelen werk je aan een integere ontwikkeling van je leerlingen én aan het creëren van een open, veilig en seksueel integer klimaat in de klas en de school.


Een veilige school, ook voor lhbti+ leerlingen.