gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

po/vo/mbopraktijkvoorbeeld

Het boekje ‘Waar begin je?’ neemt je mee in de gesprekken met leerlingen en leraren over aandacht voor seksuele diversiteit op een school. Met als resultaat zes punten die positief blijken te werken.

Kijkje in de praktijk

De gesprekken die de Onderwijsalliantie* bijwoonde met leerlingen, leraren en schoolleiders gaat over; wat ervaren ze? Wat doen ze? Wat zouden ze willen als het gaat over de zorg voor seksuele diversiteit op school? Deze gesprekken geven inkijkjes in de praktijk op verschillende scholen. ‘Waar begin je?’ geeft ook duiding aan de gesprekken: hoe kun je deze opmerkingen zien in een breder geheel?

Ryan (17, vwo): “De leraren moeten de leerlingen volledig accepteren hoe ze zijn. Dit klinkt logisch, maar ik merk toch best vaak dat een vriend, die op jongens valt, een verbaasde blik krijgt toegeworpen. Hierdoor wordt onbewust aandacht gevestigd op het feit dat iemand ‘anders’ is dan de rest, terwijl dit niet zo is.”

Zes factoren die werken

In alle gesprekken bleken zes elementen naar voren te komen die stimulerend werkten om de aandacht voor seksuele diversiteit op school een goede plek te geven. De zes ‘bevorderende factoren’ zijn:

  1. Competente leraren
  2. Uitwisseling met leerlingen
  3. Doelen stellen
  4. Willen en durven
  5. Samenwerken
  6. Weten wat je moet weten

 

Poster & handreiking

Elke ‘bevorderende factor’ kreeg met behulp van een illustratie een herkenbaar gezicht. Deze zes illustraties zijn het uitgangspunt voor een poster met handreiking waarmee je met het team in gesprek kunt gaan over seksuele diversiteit. Deze materialen werden ontwikkeld door School & Veiligheid en zijn gratis te bestellen.

*De onderwijsalliantie

De Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit bestond in 2017 uit Stichting School & Veiligheid, COC Nederland en EduDivers. De verhalen in dit boekje werden opgetekend tijdens gesprekken die plaatsvonden in het voortgezet onderwijs. De uitkomsten zijn echter ook herkenbaar voor het po en mbo. Het resultaat van deze gesprekken werd neergelegd in het rapport ‘Niet langer een Keuze’. ‘Waar begin je?’ is de verkorte publieksversie van dit rapport.

Het boekje ‘Waar begin je?’ en de poster met handreiking zijn gratis te bestellen en te downloaden bij School & Veiligheid.


 

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school