po/voe-learning
 • Gratis online training
 • Inclusief module over gender- en seksuele diversiteit
 • Voor leraren basisonderwijs en docenten voortgezet onderwijs
 • Vergroot je vakmanschap in omgaan met situaties over seksualiteit en relaties

De e-learning leert je in acht modules lesgeven en omgaan met klassensituaties over relaties en seksualiteit. Er is een e-learning voor leraren basisonderwijs en docenten in het voortgezet onderwijs. De e-learnings zijn ontwikkeld door Rutgers in samenwerking met Stichting School & Veiligheid.

Beschrijving

In de e-learning komen op interactieve wijze diverse aspecten langs waar je in school mee te maken kunt krijgen. Er zijn acht modules:

 • Lesgeven over relaties & seksualiteit.
 • Seksuele integriteit en een veilige sfeer.
 • Omgaan met verschillen.
 • Seksuele ontwikkeling.
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Vakinhoudelijke kennis.
 • Contact met ouders.
 • Schoolbreed werken aan relaties & seksualiteit.

Elke module duurt ongeveer 30 tot 60 minuten. De e-learning is gratis en staat in het Leerportaal van Rutgers.

Doelgroep

Er is een e-learnings voor leraren in het basisonderwijs en een voor docenten in het voortgezet onderwijs.

Doel & resultaat

Als leerkracht speel je een belangrijke rol in de seksueel integere ontwikkeling van kinderen en jongeren. Werken aan seksuele integriteit vraagt om pedagogisch vakmanschap. Met de nieuwe e-learning kun je jezelf hier verder in versterken.

Lessen over relaties en seksualiteit en situaties in de klas of in school hierover zijn interessant, maar soms ook uitdagend. Het gaat om persoonlijke onderwerpen, die wel eens beladen kunnen zijn door sterke (on)uitgesproken normen en waarden. Daarnaast heb je ook nog te maken met de visie en beleid van de school. Je bent deel van een team en je hebt te maken met ouders. De e-learning schoolt je om hier vaardiger en zelfverzekerder mee om te gaan.

Producent

De e-learning is ontwikkeld door Rutgers en School & Veiligheid. De e-learnings zijn ontwikkeld vanuit de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Vanuit de Stimuleringsregeling ondersteunt de overheid scholen bij het inbedden van het thema in schoolbeleid en onderwijs.

Naast deze scholing voor onderwijsprofessionals zijn er ook e-learnings beschikbaar voor Pabo en lerarenopleidingen.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school