Positieve sociale norm stellen

Een positieve sociale norm stellen is een bewezen methode om discriminatie tegen te gaan. Zo stelt ook Movisie. Zichtbaarheid van symbolen, zoals Regenboogvlaggen of de aanwezigheid van een regenboogzebrapad kan bijdragen aan een proces om meer aandacht voor lhbti+ personen op gang te brengen. Voor de lhbti+ gemeenschap heeft het gebruiken van symbolen zoals regenboogvlaggen ook positieve effecten. Het draagt bijvoorbeeld bij aan het ontstaan van een groepsgevoel (Bron: Movisie).

Veilige en uitnodigende sfeer

Gendi – een initiatief van Stichting School & Veiligheid – biedt leraren inspiratie, materialen en tips om het gevoel van veiligheid voor alle leerlingen, inclusief lhbti+ -leerlingen te vergroten. Kleine gebaren zoals het ophangen van een poster met een lhbti+ thema of een regenboogvlag kunnen daarbij helpen. “Door dit soort symbolen te gebruiken of door positieve opmerkingen te maken, weten leerlingen dat ze bij jou terecht kunnen. Het kan uitnodigend en veilig voelen als leerlingen weten dat jij als leerkracht openstaat voor een gesprek over lhbti+.”

In gesprek met elkaar

Weerstand biedt volgens Gendi ook een kans; een mogelijkheid om met leerlingen in gesprek te gaan over het thema. In plaats van het onderwerp te mijden kun je dit soort voorvallen aangrijpen om erover te praten, naar elkaar te luisteren en open te staan voor elkaars opvattingen. Zo werk je aan wederzijds begrip en leren leerlingen respectvol met elkaar omgaan.

Gendi biedt leraren tools om ‘lastige’ gesprekken – zoals over seksuele diversiteit- te voeren in de klas. Bijvoorbeeld de visual Stappenplan voor een veilig gesprek,  visual De 5 W’s en visual Docentrollen. Ze zijn gratis te downloaden.


Bronnen: