Leerlingen voelen zich vaak onveilig op het schooltoilet, zo blijkt uit onderzoek. Zowel hetero (16%) als niet-hetero jongeren (25%) worden op die plek gepest. Onder trans en non-binaire scholieren gaat het zelfs om 35 procent.

79% ervaart onveiligheid rond toiletten

De problemen die trans en non-binaire jongeren ervaren rond het schooltoilet zijn schrijnend. Van deze groep ervaart acht op de tien (79%) onveiligheid rond het toilet. Vier op de tien (41%) vermijdt de schoolwc’s. Bijna twee derde (63%) drinkt bewust minder om maar niet naar het toilet te hoeven.

Angst voor pesten en gevoel van ongemak

Een deel van de jongeren vermijdt de toiletten op school uit angst voor uitsluiting en/of pesterijen. In gescheiden m/v toiletten voelen jongeren ongemak doordat ze worden aangesproken, of zelfs geïntimideerd, als hun uiterlijk niet overeenkomt met het beeld dat medeleerlingen of docenten hebben bij het toilet van hun keuze.

“Als ik in de jongenstoilet kom word ik gek aangekeken en soms worden er nare opmerkingen gemaakt.” (Levi, 16 jaar)

Safe plees

Scholieren zijn op Coming-out dag (11 oktober) de actie Safe Plees gestart waarin ze directies vragen om veiligere wc’s en kleedkamers op school.

Advies voor scholen

Het waarborgen van de veiligheid, met name in de toiletten en kleedkamers is voor veel scholen een uitdaging. In het kader van Safe Plees campagne is daarom een handreiking met concreet advies opgesteld voor scholen. Zo zou er op elke schoolverdieping minimaal één Safe Plees toiletgroep moeten zijn die algemeen toegankelijk is.

“Ik moest altijd op mijn hoede zijn”

Zes jongeren van tussen de 12 en 22 jaar vertellen in een video over hoe zij een bezoek aan het toilet en de kleedkamers op school hebben ervaren.

Geen gezeik, iedereen is gelijk

Om aandacht te vragen voor Safe Plees nam de bekende YouTube ster Alice Olsthoorn een speciale videoclip op. Alice vindt het belangrijk dat de school voor iedereen een veilige plek is. “Ook ik werd op school naar het docententoilet gestuurd terwijl ik gewoon een meisje ben”, zegt Alice.

Safe Plees is een campagne van de Alliantie Gezondheidszorg op Maat (Rutgers, WOMEN Inc. en COC Nederland) met steun en medewerking van Transgender Netwerk Nederland (TNN).

Bron: ‘Scholieren in actie op coming-out dag voor een veilige school’, COC.nl


  • Op de website www.safeplees.nl vinden scholen informatie over de actie en vind je video’s waarin leerlingen hun verhaal vertellen.
    Scholieren kunnen het actie-pakket bestellen.
  • Download de Safe Plees handreiking met advies voor scholen.

Een positieve schoolcultuur (po)

Hoe laat je aan de leerlingen zien dat er op school ruimte is voor gender- en seksuele diversiteit? En hoe draag je als leraar bij aan die positieve schoolcultuur? De Gendi-tips, kennis & inspiratie artikelen en lesmaterialen helpen je op weg.

Een positieve schoolcultuur (vo)

Hoe laat je aan de leerlingen zien dat er op school ruimte is voor gender- en seksuele diversiteit? En hoe draag je als leraar bij aan die positieve schoolcultuur? De Gendi-tips, kennis & inspiratie artikelen en lesmaterialen helpen je op weg.

Een positieve schoolcultuur (mbo)

Hoe laat je aan studenten zien dat er op school ruimte is voor gender- en seksuele diversiteit? En hoe draag je als docent bij aan die positieve schoolcultuur? De Gendi-tips, kennis & inspiratie artikelen en lesmaterialen helpen je op weg.

Genderdoeboek voor scholen

po/vohandreiking

Hoe maak je je lessen en het onderwijs genderinclusief? Hoe ga je om met een transgender leerling in de klas? ‘Het GenderDoeboek voor Scholen’ biedt uitkomst bij deze vragen.

Zo zorg je voor een veilige school voor transgender leerlingen

po/vo/mboverdiepingtransgender

Heb je een leerling in de klas waarvan je weet dat deze transgender is? Of gaat het gesprek in de klas of het team over gender en transgender? Dit artikel geeft  informatie over hoe je zorgt voor een veilige sfeer.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school