gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

Teams. Ze zijn zo belangrijk. Leerlingen meegeven hoe je respectvol met elkaar om kunt gaan, kan eigenlijk alleen als het team het goede voorbeeld geeft en ook bewust respectvol omgaat met gender- en seksuele diversiteit. Voor iedere leraar is het van belang is om zich gesteund te voelen door het team en de leidinggevenden.

Stil Verdriet

voteamtraininglhbti+

Het project Stil Verdriet maakt seksuele diversiteit zichtbaar en bespreekbaar binnen het (orthodox-) christelijk onderwijs.

De Kijkroute

vowerkvorm voor leraren

Je vakmanschap vergroten in het werken aan respect voor diversiteit? Met deze teamtool doe je dat op een leuke manier met collega’s aan de hand van filmpjes en een spelbord.

'Waar begin je?' - de teamtool

po/voposterteamtool

2018 | De poster en handreiking ‘Waar begin je?’ helpt onderwijsteams het thema seksuele diversiteit met meer gemak te benaderen en het gesprek met elkaar te voeren.

Gedragen Gedrag

po/vo/mboteamspel

2018 | Met je collega’s praten over gedragingen rond seksuele diversiteit. Met het teamspel Gedragen Gedrag kom je op een leuke manier tot gesprekken én tot afspraken en regels.

Het spiegelgesprek

handreikingvo/mbo

Hoe veilig voelen jullie leerlingen zich op het gebied van seksuele diversiteit? Kom erachter in interessante gesprekken tussen leerlingen en leraren. Deze gesprekstool helpt je op weg.

Vragen over sociale veiligheid en lhbti+ op school?

Bel met de helpdesk van School & Veiligheid.