gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

Datum
Onderwijssector PO, VO
Thema Een positieve schoolcultuur
Doelgroep leraar, mentor

Het begin van het schooljaar is een geschikt moment om te werken aan een veilig klimaat in de klas. Deze periode na de zomervakantie wordt de ‘Gouden Weken’ genoemd. Investeer deze weken in een positieve groep waarin iedereen zichzelf kan zijn en waar leerlingen respect hebben voor elkaar.

Een veilige klas voor iedereen

Als leraar speel je een belangrijke rol in het positief beïnvloeden van de veiligheid en de sfeer in de klas. Om te zorgen dat iedereen zich veilig voelt heb je ook aandacht voor gender- en (seksuele)diversiteit. Hoe pak je dat aan? Bekijk de inspiratie-artikelen van Gendi!

Inspiratie

Gouden & Zilveren Weken

po/vo/mbohandreikingkalendermoment

Een veilige sfeer in de klas voor iedereen betekent ook aandacht schenken aan gender- en seksuele diversiteit. De Gouden en Zilveren Weken zijn hiervoor geschikte momenten. Wat kun doen?

Week Tegen Pesten

po/vo/mbokalendermomentpesten

De Week Tegen Pesten wordt ieder jaar in september georganiseerd door Stichting School & Veiligheid. Doe mee en laat zien dat jullie werken aan een veilige school voor iedereen.

Een positieve schoolcultuur (po)

Hoe laat je aan de leerlingen zien dat er op school ruimte is voor gender- en seksuele diversiteit? En hoe draag je als leraar bij aan die positieve schoolcultuur? De Gendi-tips, kennis & inspiratie artikelen en lesmaterialen helpen je op weg.

Een positieve schoolcultuur (vo)

Hoe laat je aan de leerlingen zien dat er op school ruimte is voor gender- en seksuele diversiteit? En hoe draag je als leraar bij aan die positieve schoolcultuur? De Gendi-tips, kennis & inspiratie artikelen en lesmaterialen helpen je op weg.

Een positieve schoolcultuur (mbo)

Hoe laat je aan studenten zien dat er op school ruimte is voor gender- en seksuele diversiteit? En hoe draag je als docent bij aan die positieve schoolcultuur? De Gendi-tips, kennis & inspiratie artikelen en lesmaterialen helpen je op weg.

Aan de slag kalender

potipskalendermomenten

De ‘Aan de slag kalender’ van Gendi maakt het makkelijk om momenten te vinden waarop je aandacht kunt geven aan gender- en seksuele diversiteit op de basisschool.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school