Datum
Onderwijssector PO, VO
Doelgroep leraar, mentor

Het begin van het schooljaar is een geschikt moment om te werken aan een veilig klimaat in de klas. Deze periode na de zomervakantie wordt de ‘Gouden Weken’ genoemd. Investeer deze weken in een positieve groep waarin iedereen zichzelf kan zijn en waar leerlingen respect hebben voor elkaar.

Een veilige klas voor iedereen

Als leraar speel je een belangrijke rol in het positief beïnvloeden van de veiligheid en de sfeer in de klas. Om te zorgen dat iedereen zich veilig voelt heb je ook aandacht voor gender- en (seksuele)diversiteit. Hoe pak je dat aan? Bekijk de inspiratie-artikelen van Gendi!

Inspiratie

Gouden & Zilveren Weken

po/vo/mbokalendermomentgroepsvorming

Werken aan groepsdynamiek zorgt voor een veiliger sfeer. De Gouden- en Zilveren Weken zijn hiervoor geschikte momenten. Respect en ruimte voor verschillen – waaronder gender- en seksuele diversiteit – hoort hierbij. Wat kun doen?

Week Tegen Pesten

po/vo/mbokalendermomentpesten

De Week Tegen Pesten wordt ieder jaar in september georganiseerd. Doe ook mee en maak een positieve start zodat jullie school een plek is waar iederéén welkom is en zichzelf mag zijn. Ook lhbti+ leerlingen.

Een positieve schoolcultuur (po)

Hoe laat je aan de leerlingen zien dat er op school ruimte is voor gender- en seksuele diversiteit? En hoe draag je als leraar bij aan die positieve schoolcultuur? De Gendi-tips, kennis & inspiratie artikelen en lesmaterialen helpen je op weg.

Een positieve schoolcultuur (vo)

In een positieve schoolcultuur is er ruimte voor gender- en seksuele diversiteit. Met deze tips werk je daarnaar toe.

Een positieve schoolcultuur (mbo)

Hoe laat je aan studenten zien dat er op school ruimte is voor gender- en seksuele diversiteit? En hoe draag je als docent bij aan die positieve schoolcultuur? De Gendi-tips, kennis & inspiratie artikelen en lesmaterialen helpen je op weg.

Een veilige school, ook voor lhbti+ leerlingen.