Datum
Onderwijssector PO, VO, MBO
Thema lhb, Genderidentiteit, Transgender, Intersekse
Doelgroep leraar

17 mei is de Internationale Dag tegen lhbti+ fobie. Op deze dag wordt er aandacht gevraagd voor discriminatie en geweld op grond van seksuele oriëntatie, gender identiteit, expressie of geslachtskenmerken. Ook op school is pesten en uitsluiting van lhbti+ leerlingen nog altijd een probleem.

Website 17 mei

Stel een norm

Op deze dag kun je op school expliciet aandacht geven aan de norm die jullie uit willen dragen:

Uitsluiting, haat, geweld en discriminatie tegen lhbti+ personen keuren we af. We gaan respectvol om met diversiteit. Waaronder ook gender-, sekse en seksuele diversiteit.

 

Volgens Movisie dragen zichtbare symbolen – zoals een regenboogvlag – bij aan het veranderen van de sociale norm ten aanzien van de acceptatie van de lhbti+ gemeenschap. Lees meer over het belang van symbolen zoals de regenboogvlag op de website van Movisie.

 

Bekijk de onderstaande les- en inspiraties materialen wat je allemaal kunt doen.

Begrens 'homo’ roepen op school 

po/vo/mboverdieping

Een positieve schoolcultuur vraagt om een doordachte houding ten aanzien van de veelgebruikte roepwoorden ‘homo’ en ‘gay’. Dit artikel geeft je informatie, tips en lessuggesties.

Afgesproken!

po/vo/mboposterlhbti+taalgebruikToon nog 1 tags

Deze poster van Gendi brengt op een vrolijke manier in beeld dat het niet respectvol is om mietje, flikker, pot of homo naar elkaar te roepen. Bestel hem gratis en hang hem op in school.

Praten over transgender in de klas

po/vo/mboverdiepingtransgender

Heb je een leerling in de klas waarvan je weet dat deze transgender is? Of gaat het gesprek over gender en transgender? Deze tips helpen om het veilig te houden in de klas.

Fotostrip: Homo roepen

po/vo/mbofotostrippesten

Spreek jij je leerlingen aan al ze ‘homo’ roepen? Deze fotostrip van Gendi gaat over wat voor de een een grapje is, voor de ander kwetsend is. Hoe ga jij daarmee om in de klas? Wij geven wat tips.

Opvattingen over seksuele diversiteit

nieuwspo/vo/mboonderzoeklhbti+Toon nog 1 tags

19.5.2022 | Nederlanders zijn de afgelopen vijftien jaar positiever zijn gaan denken over homo- en biseksualiteit. Opvattingen over transgender personen blijken echter minder positief. Dit blijkt uit onderzoek van het SCP.

Spel Gedragen gedrag

spelpo/vo/mbolesmateriaal

Spel over gewenst en ongewenst gedrag op school. Aan de hand van situaties uit de praktijk onderzoek je met je leerlingen wat jullie wel en niet acceptabel vinden. Ook het thema seksuele diversiteit komt aan bod.

De Kijkroute- voortgezet onderwijs

vowerkvorm voor leraren

Je vakmanschap vergroten in het werken aan respect voor diversiteit? Met deze teamtool doe je dat op een leuke manier met collega’s aan de hand van filmpjes en een spelbord.

Een veilige school, ook voor lhbti+ leerlingen.