gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

Datum
Onderwijssector PO, VO, MBO
Website Internationale Vrouwendag

Internationale Vrouwendag is een jaarlijks wereldwijd initiatief om stil te staan bij gender(on)gelijkheid. Op school kun je deze dag aangrijpen om in het team en in de klas het thema gendergelijkheid te behandelen.

Gelijkwaardige behandeling

Internationale Vrouwendag heeft als doel aandacht te geven aan thema’s zoals gelijkwaardige behandeling en economische zelfstandigheid en andere aandachtspunten op het gebied van vrouwenemancipatie en -participatie.

In de klas en het team

Internationale Vrouwendag is een geschikt moment om met je klas of je team het gesprek aan te gaan over genderstereotypen en gender(on)gelijkheid. Je kunt dit doen naar aanleiding van een filmpje een (theater)voorstelling of (les)materialen. Bekijk hieronder wat Gendi heeft verzameld.

Tips:

po/vokalendermoment

Internationale Vrouwendag en Mannendag

Internationale Vrouwendag (8 maart) en Internationale Mannendag (19 november) zijn twee geschikte dagen om met je klas of je team het gesprek aan te gaan over genderstereotypen en gender(on)gelijkheid. Bekijk de (les)tips. 

polesmateriaalgespreksstarter

Kletskaartjes

Praten op een laagdrempelige manier over gender- en seksuele diversiteit? Dat kan! Met de ‘Kletskaartjes’ voer je leuke gesprekjes met je klas. Een gratis werkvorm ontwikkelt door School & Veiligheid.

IFA (vo | mbo)

7 t/m 11.03.2022 | Het Internationaal Filmfestival Assen richt zich op films gemaakt door vrouwelijke makers die stereotype sekse- of genderrollen bevragen of doorbreken. IFA organiseert vertoningen en educatie voor scholen.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school