gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

Soms kan het een meerwaarde hebben om ‘iemand van buiten’ voor jouw klas te laten staan. We noemen dit gastlessen, voorlichting door externen, peer-education of nog anders. Hieronder volgt een lijst met gastlessen waarin gender- en seksuele diversiteit het hoofdthema is of altijd een expliciet onderdeel van de les vormt.

  • Hoe je een gastles uitzoekt zodat deze past bij jouw situatie, en je deze zodanig voorbereidt en begeleidt dat het een zinvolle investering wordt, lees je in DIT ARTIKEL.
  • Op deze pagina’s vind je praktische tips om een les voor te bereiden.

Hieronder vind je een lijst met diverse soorten gastlessen door elkaar. Als je wilt selecteren op bepaalde onderwerpen, zoals de sector waarin je werkt, kun je naar de kennisbank met lesmaterialen gaan, waar je via de filters precies de gastlessen kunt selecteren die jij zoekt.

Voorlichting in de klas door het COC

po/vo/mbogastles

Wil je voorlichting over seksuele diversiteit voor jouw klas? Nodig dan een COC ervaringsdeskundige gastspreker uit. Zij komen langs op alle scholen in Nederland.

Homo in de klas

volesbriefgastles

Lessenserie voor het protestants-christelijk voortgezet onderwijs om homoseksualiteit bespreekbaar te maken. Eén les wordt verzorgd door een (christelijk homoseksuele) gastspreker.

Gelijk = Gelijk?

po/vogastles

Prijswinnend lesprogramma van Diversion over het omgaan met verschillen. Drie peer-educators – een homoseksuele, een joodse en een moslim – verzorgen een deel van de lessen.

Sexmatters

vo/mbogastles

Sexmatters geeft workshops over seks, gender en consent, waar diversiteit als rode draad doorheen loopt. Het (diverse!) team workshopleiders geeft gastlessen op het vo en mbo.

Wij tegen Zij

vogastles

Workshop over de voordelen van hokjesdenken – en de gevaren. De inzet van Mind Mix is meer acceptatie en tolerantie. Vanaf de derde klas van het voortgezet onderwijs.

Man/Vrouw*

vogastles

De workshop Man/Vrouw* van Mind Mix geeft inzicht in genderdiversiteit en de vaak complexe relatie tussen gender, identiteit en geaardheid. Geschikt vanaf de derde klas voortgezet onderwijs.

Dames en heren, jongens en meisjes

pogastles

‘Dames en heren, jongens en meisjes’ is een workshop van Mind Mix groep 7/8 van de basisschool. De workshop gaat over genderrollen en de verwachtingen die daarbij horen. Seksuele diversiteit is hier ook een onderdeel van.

Wij, jij en ik

vo/mbogastles

Wij, jij en ik is een participatie-interventie voor het vmbo over het bespreekbaar maken van lhbt-leefstijlen. De interventie bestaat uit een serie van vier lessen en een slotbijeenkomst, die worden gegeven door peereducators. Sinds 2017 ook op het mbo.

LEF-kist

pogastles

De LEF-kist is een doorgaande leerlijn voor groep 1 t/m 8 over diversiteit en respect: ‘Het mooiste dat je kunt worden is jezelf’. Indien gewenst geeft Schiedams Lef ook gastlessen hierbij.

Vragen over sociale veiligheid en lhbti+ op school?

Bel met de helpdesk van School & Veiligheid.