discriminatiepo/vo/mboonderzoek

Discriminatie van lhbti+’ers komt helaas veelvuldig voor. Ook op school worden leerlingen gediscrimineerd, gepest en buitengesloten vanwege hun sekse-, genderidentiteit of seksuele oriëntatie. Movisie heeft onderzocht wat werkt bij het verminderen van discriminatie. Een van de werkzame mechanismen blijkt het vergroten van inleving en empathie. Hoe werkt dat? En hoe kun je het inzetten in de klas?

vooroordelen stereotypen en sociale norm zijn voorspellers van discriminerend gedrag volgens onderzoek van Movisie. Hoe verminder je discriminatie van lhbti+

Hoe werkt dat?

Bij het tegengaan van discriminatie kan inleving en empathie een positief verschil maken. Dat werkt als volgt: wanneer mensen luisteren (of kijken) naar het verhaal van iemand die te maken heeft met discriminatie, dan kunnen zij zich gaan inleven in dit verhaal en de persoon die gediscrimineerd wordt. Door inleving (je verplaatsen in de situatie van de ander) kan empathie (meevoelen met de ander) ontstaan en dat vermindert weer vooroordelen en stereotypen. (Bron: Wat werkt bij het verminderen van discriminatie, Movisie 2022)

In de klas: ontmoeting, theater, film en boeken

Het werkzame mechanisme van inlevingsvermogen en empathie kan in verschillende type interventies worden gebruikt. Het kan via een ‘live’ ontmoeting waarbij iemand zijn verhaal vertelt. Bijvoorbeeld een COC-voorlichter in de klas . Maar het kan ook gaan om het kijken naar een film, documentaire, het zien van een theatervoorstelling of lezen van een boek. Er zijn wel wat voorwaarden voor succes aan verbonden. Dit filmpje van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) legt dat uit.


Bronnen:

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school