mbopraktijkvoorbeeldschoolbeleid

MBO Amersfoort heeft sinds 2014 een team Diversiteit. Dit team ondersteunt studenten en medewerkers bij al hun diversiteitsvraagstukken. Leden van het diversiteitsteam vertellen in het vakblad Profiel hoe zij dat doen. Hieronder een samenvatting.

Team diversiteit

Het team diversiteit bestaat uit vijf medewerkers die ieder voor vier uur in de week zijn vrijgemaakt voor hun taak. Het team is aanjager, partner en kartrekker in tal van projecten. Inmiddels zijn alle geledingen van de school betrokken, van bestuur en beleid tot de praktische uitvoering.

 

 • MBO Amersfoort organiseert een eigen Dag van de Inclusiviteit
  Daarvoor wordt onder meer materiaal ontwikkeld dat docenten die dag gebruiken om het gesprek aan te gaan met hun studenten. Het gaat over kleur, homoseksualiteit, transpersonen, mentale beperkingen, psychische nood.

“Ik heb me beziggehouden met het thema homoseksualiteit en een aantal filmpjes gemaakt en daarbij reflectievragen geformuleerd. Die gaan over nu, maar ook over later. Hoe ga jij straks bijvoorbeeld om met je homoseksuele collega?”(Lianne Klaassen, lid team diversiteit)

 • Het diversiteitsteam heeft geholpen om een GSA (Gender & Sexuality Alliance) op te richten
  Deze groep studenten vindt bij elkaar een veilige plek van gelijkgestemden en organiseert aandacht voor coming outdag. De regenboogvlag werd gehesen en er is een toespraak gehouden. Daarmee laat MBO Amersfoort zien dat de GSA er is en dat ze diversiteit belangrijk vinden.
 • Studenten (leden van de GSA) denken mee over lesmateriaal
  MBO Amersfoort heeft samen met studenten inclusieve richtlijnen opgesteld, die docenten helpen om hun lesmateriaal diverser te maken. In casuïstiek bijvoorbeeld wordt gelet op dat je het niet altijd hebt over Jan of Ria maar ook over een Samir of een Latifa.

“Diversiteit loopt bij ons overal doorheen. Het is integraal onderdeel van het beleid en de teamleden werken nauw samen met al hun collega’s” (Dick Stuijvenberg)

 • Er is nauwe samenwerking tussen het team diversiteit en alle collega’s
  Dat zijn docenten maar ook pedagogisch medewerkers, ARBO-deskundigen, loopbaanbegeleiders en de medewerkers van bureau marketing en communicatie. Zowel in officiële overlegmomenten als in de wandelgangen doen ze een beroep op elkaar wanneer dat nodig is.
 • Er is nauw overleg tussen bestuur en studentenraad
  Het bestuur vindt inclusiviteit erg belangrijk en steunt het werk van het team. Er is een netwerk ontstaan waarin diversiteit steeds steviger is ingebed in alles wat we doen. Dat is onder meer zichtbaar in de sociale veiligheidslijn van MBO Amersfoort. Die wordt bemenst door pedagogisch medewerkers en is 24 uur per dag beschikbaar voor studenten die te maken hebben onveiligheid op school.
 • Het bureau marketing en communicatie heeft een belangrijke rol in het diversiteitsbeleid
  Zowel binnen de school als daarbuiten laat MBO Amersfoort zien wat ze doen, zodat de aandacht niet wegzakt na een eenmalige actie.
 • Docenten worden ondersteund in het omgaan met lastige situaties
  Naast expliciete aandacht geven aan het thema geven liggen er ook kansen in de onnadrukkelijke momenten. Wat doe je als docent wanneer iemand voor de grap ‘homo’ door de klas roept? Laat je het gaan of pak je het op? Om docenten te bekwamen deed MBO Amersfoort onder meer mee aan de training ‘Dialoog onder druk’ van Stichting School & Veiligheid. Deze training ondersteunt docenten bij het bespreken van gevoelige onderwerpen.
 • Je hoeft niet alles zelf te bedenken. Kijk wat er al is
  Inmiddels is er veel aandacht voor gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs. Scholen kunnen voor dit thema onder meer terecht bij School & Veiligheid.
 • Weet wat er speelt en sluit daarbij aan
  MBO Amersfoort onderzoekt waar kansen liggen om bij aan te sluiten. Je kunt wel iets bedenken maar dat werkt niet als niemand erop zit te wachten.

“Het belangrijkste is een intrinsieke betrokkenheid bij ál je studenten. Als iedereen dat belangrijk vindt, dan kun je samenwerken en écht iets doen.” (Dick Stuijvenberg)

Deze informatie is afkomstig uit het artikel: Aandacht en betrokkenheid. LHBTI op het mbo. Gepubliceerd in Vakblad Profiel (november 2021) en geschreven in opdracht van School & Veiligheid door Yanaika Zomer (DE SCHRIJFMACHINE).


Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school