Een steeds grotere groep middelbare scholieren worstelt met de gevolgen van de coronacrisis. Lhbti+ jongeren zijn extra kwetsbaar. Zij kampen relatief vaker met sombere gevoelens, angsten, depressie en zelfmoordgedachten.

Toename scholieren die hulp nodig hebben

Nieuwsuur sprak 22 december 2021 met schoolbestuurders, onderwijsonderzoekers en psychologen. Zij zien dat onzekerheid en het gebrek aan toekomstperspectief hun tol eisen. Sinds de coronapandemie is het aantal leerlingen dat ondersteuning krijgt op de school met bijna 50 procent gestegen volgens zorgcoördinator Femke Moonen van CSG Dingstede in Meppel. Ze ziet het aantal leerlingen met eetstoornissen, somberheid of depressie en automutilatie toenemen.

Mentale gezondheid

Hoewel er al veel bekend is over de invloed van corona en de schoolsluitingen op de prestaties van scholieren, is er minder bekend over hun mentale welzijn, zegt hoogleraar Onderwijseconomie Trudie Schils van de Universiteit Maastricht in het bericht van Nieuwsuur.

“Op korte termijn leken de gevolgen mee te vallen. Maar naarmate de crisis langer duurt, zie je dat kinderen er meer moeite mee krijgen. En juist bij jongeren gaat het wringen als ze geen vooruitzichten hebben.” (Hoogleraar Trudie Schils)

Sluiting onderwijs slecht voor jeugd

Ook het NJI verkondigt in een nieuwsbericht dat sluiting van het onderwijs slecht is voor kinderen en jongeren. Er bestaat een risico op stress en eenzaamheid bij kinderen en het is schadelijk voor het welbevinden van jongeren. Het NJI pleit er onder meer voor dat de scholen weer zo snel mogelijk open gaan.

Leerlingen moeten nú geholpen worden

Hoogleraar Schils zegt dat het belangrijk is om leerlingen nú te helpen. “De rust terugbrengen in het onderwijs en zorgen dat de scholen veilig open kunnen blijven is nu cruciaal. Laten we vertrouwen op de inschatting van leerkrachten, want als we moeten wachten tot we die onderzoeken goed in beeld hebben, verliezen we een aantal leerlingen.”

Aandacht voor gevoelens in de lessen

Op het Corderius College in Amersfoort experimenteren ze met de lessenserie ‘Je Brein de Baas?!’ Leerlingen leren de stress die ze door corona ervaren bespreekbaar te maken. “Ze leren dat de vervelende gevoelens die ze ervaren normale reacties zijn op een niet-normale situatie”, vertelt schoolpsycholoog Hanneke Visser, als expert betrokken bij het project. Leerlingen krijgen tips om daarmee om te gaan.

Ondersteun kwetsbare lhbti+ leerlingen

De lockdown is voor alle kinderen en jongeren moeilijk. Lhbti+-leerlingen zijn extra kwetsbaar voor de gevolgen van de Coronacrisis. Zij hebben relatief vaker last van sombere gevoelens, depressie en zelfmoordgedachten. Op Gendi.nl vind je informatie over hoe je deze leerlingen kunt ondersteunen. Lees de Gendi-tips ‘Een lhbti+ leerling ondersteunen‘. Bekijk ook het artikel over lhbti+ leerlingen en zelfmoordpreventie. De gratis online workshop van Movisie ‘Weet jij hoe het echt gaat met je leerlingen’ helpt je om meer oog te hebben voor signaleren en hoe je kwetsbare leerlingen ondersteunt.

Voor ieders mentale gezondheid is het belangrijk om contacten met anderen te hebben en elkaar te blijven ondersteunen. ‘Hoe gaat het met je?’ of ‘Kan ik je ergens mee helpen?’ zijn eenvoudige vragen die we elkaar juist nu moeten stellen.

Bronnen: Nos.nl en NJI


Gendi-tips

Een lhbti+ leerling ondersteunen (po)

Een lhbti+ leerling ondersteunen (vo)

Een lhbti+ -student ondersteunen (mbo)

Wat maakt het verschil SCP onderzoek 2021

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school