Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (lhbt) personen in Nederland voelen zich nog steeds onveiliger dan heteroseksuelen. Dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de leefsituatie van lhbt’ers. Je leest hier de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen uit de LHBT Monitor 2022 ten aanzien van het onderwijs.

Beeld: Anp

 

School de beste plek om acceptatie te verbeteren

De school is een belangrijke plaats in het leven van jongeren. Juist daar worden Lhb-jongeren bovenmatig veel geconfronteerd met negatieve reacties en een onveilig sociaal klimaat. Dit vraagt specifieke aandacht van beleid, onderzoek en professionals op het gebied van zorg, onderwijs en veiligheid. De school lijkt de beste plek om de acceptatie van lhbt’s te bevorderen. Volgens de onderzoekers is het verstandig hier zo vroeg mogelijk en op een manier die past bij de leeftijd mee te beginnen.

Burgerschapsonderwijs

Scholen hebben de opdracht om leerlingen te begeleiden naar actief burgerschap. Seksuele en genderdiversiteit kan als een belangrijk onderdeel van burgerschapsonderwijs worden besproken. In de voorlichting en burgerschapsvorming is het belangrijk om zowel aandacht te besteden aan ‘op wie je valt’ (seksuele oriëntatie) als aan ‘wie je bent’ (gender). Alle scholen in Nederland zijn sinds de intrede van de nieuwe burgerschapswet (augustus 2021) wettelijk verplicht om te zorgen voor veiligheid en acceptatie van lhbt-leerlingen en -personeel in de klas.

Draagvlak, steun en visie van belang

Voor het creëren van meer acceptatie van seksuele diversiteit is draagvlak en steun – vanuit de schoolleiding – voor de professionals die de burgerschapsvormingsopdracht vormgeven van cruciaal belang. De onderzoekers noemen ook het belang van het hebben van een instellingsbrede visie.

Aanscherping kerndoelen

Om de acceptatie te bevorderen, kunnen de kerndoelen en het toezicht van de Onderwijsinspectie op de maatregelen rondom de sociale veiligheid van lhbt’s worden aangescherpt. Het is noodzakelijk dat duidelijk overgebracht wordt dat discriminatie, uitsluiting en/of geweld onacceptabel en ontoelaatbaar zijn. Docenten moeten hierin gefaciliteerd worden omdat zij het vaak lastig vinden om bepaalde thema’s, zoals homoseksualiteit, geloof, politiek of discriminatie, te bespreken.

Gender & Sexuality Alliances

Naast burgerschapsvorming kan het versterken of ondersteunen van de Gender & Sexuality Alliances (GSA’s) op scholen de acceptatie van diversiteit op scholen bevorderen. Opvattingen over homoseksualiteit zijn positiever op scholen met een GSA dan op scholen zonder GSA.

Kennisverrijking schoolpersoneel

Een andere mogelijkheid om de positie van lhbt’s te versterken, is om leerkrachten en ander schoolpersoneel te bekwamen in lhbt-specifieke zaken, het liefst al in de opleiding.

Bron: LHBT Monitor 2022 (pdf) – SCP, 2022


 

  • Op Gendi.nl vind je de nodige inspiratie en advies om op school en in de klas ruimte te geven aan gender- en seksuele diversiteit. De lesmaterialen, tips, kennis en inspiratie-artikelen helpen schoolprofessionals om te werken aan een respectvolle omgang en het bevorderen van een veilige en positieve schoolomgeving.

Samen sterk met een GSA

voonderzoeklhbti+

Het veiligheidsgevoel van lhbti+-leerlingen op het vmbo verbeteren? Dit kan door het starten van een GSA blijkt uit onderzoek van Movisie en de UvA.

Gender- en seksuele diversiteit opnemen in de les (mbo)

Hoe integreer je gender en seksuele diversiteit op een veilige manier in je les? De Gendi-tips, inspiratie & kennis artikelen en lesmaterialen helpen je daarbij.

Gender- en seksuele diversiteit opnemen in de les (vo)

Hoe integreer je het onderwerp gender en seksuele diversiteit op een veilige manier in je les? Deze Gendi-tips voor het basisonderwijs helpen je daarbij.

Gender- en seksuele diversiteit opnemen in de les (po)

Hoe integreer je gender en seksuele diversiteit op een veilige manier in je les? Deze Gendi-tips, inspiratie & kennis artikelen en lesmaterialen helpen je daarbij.

Een positieve schoolcultuur (po)

Hoe laat je aan de leerlingen zien dat er op school ruimte is voor gender- en seksuele diversiteit? En hoe draag je als leraar bij aan die positieve schoolcultuur? De Gendi-tips, kennis & inspiratie artikelen en lesmaterialen helpen je op weg.

Een positieve schoolcultuur (vo)

Hoe laat je aan de leerlingen zien dat er op school ruimte is voor gender- en seksuele diversiteit? En hoe draag je als leraar bij aan die positieve schoolcultuur? De Gendi-tips, kennis & inspiratie artikelen en lesmaterialen helpen je op weg.

Een positieve schoolcultuur (mbo)

Hoe laat je aan studenten zien dat er op school ruimte is voor gender- en seksuele diversiteit? En hoe draag je als docent bij aan die positieve schoolcultuur? De Gendi-tips, kennis & inspiratie artikelen en lesmaterialen helpen je op weg.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school