po/voonderzoeklhbti+ voorlichting

Het ministerie van OCW deed in 2012-2014 de pilot ‘Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school’. Op experimentele basis gingen 132 scholen aan de slag met voorlichting over seksuele diversiteit. Het verslag van de resultaten werd vastgelegd in het rapport ‘Anders in de klas’ (pdf).

Tips van docenten

Vijf docenten die meededen aan de pilot vertellen in onderstaande video over hun ervaring en geven tips aan andere scholen die met het onderwerp aan de slag willen.

 

“Voer met je collega’s onderling het gesprek voordat je start met activiteiten over het thema”

 

Maak seksuele diversiteit onderdeel van het schoolbeleid

Jeanette Buys die al vijf jaar actief is met het lhbti+. thema op het Dominicus College in Nijmegen zag de pilot als een kans om het onderwerp breed in de school te zetten. “Het is aan de schoolleiding het onderwerp serieus te nemen. Door het thema in te bedden in het schoolbeleid worden hopelijk ook ouders bereikt.

Zorg voor een doorlopende leerlijn van brugklas tot examenklas

Erik Peperkamp van Stedelijke Scholen Gemeenschap Nijmegen vertelt dat de SSGN al langer bezig met sociaal emotionele veiligheidsprojecten waarmee ze starten in de brugklas.  Zijn ambitie is om door middel van de pilot die leerlijn door te trekken naar de bovenbouw.

“Begin direct in de eerste maand in de brugklas. Op dat moment staat het creëren van de veiligheid in de groep centraal.”

Besteed aandacht aan seksuele diversiteit bij alle vakken

Veiligheidscoördinator DaanVan Hooff van het Iederslandcollege in Amsterdam vertelt dat de school al een aantal jaren intensief werkt aan de sociale veiligheid. Ze hebben een ‘roze’ leerlijn van 4 jaar waarbij leerlingen in elke klas bij verschillende vakken les krijgen over seksuele diversiteit.

“Het gaat niet alleen om het organiseren van activiteiten. Het gaat om het grotere geheel. Het is iets dat je elke dag moet uitdragen”.

Gebruik voorvallen om aandacht te geven aan het lhbti+ thema

Marina Gijsbertse en Margreet Petrarca van het Maria Montessorischool vinden dat een basisschool erg geschikt is om op een onderwerp in te gaan als het door de omstandigheden wordt aangedragen.

“Op het moment dat een kind ‘homo!’ roept in de klas, leggen we de les stil en wordt er over gesproken.”

Een ander voorbeeld is nadat een kind een spreekbeurt had gehouden over ‘genen’, maakte de juf voor de hele bovenbouw een les over aangeboren/aangeleerd. Daarin kwam ook homoseksualiteit ter sprake kwam.


  • ‘Anders in de klas, Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school’, Freek Bucx, Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh, Sociaal en Cultureel Planbureau, 2014

Een veilige school, ook voor lhbti+ leerlingen.