voles-tips

Aandacht voor gender- en seksuele diversiteit hoeft niet altijd een groot te zijn. Alleen al het (respectvol) benoemen van lhbti+ is belangrijk. Dat kan bij alle vakken! Zo maak je het onderwerp zichtbaar en bespreekbaar in jullie school. Ook bij Aardrijkskunde kun je seksuele diversiteit aan bod laten komen. Bekijk de lessuggesties van Gendi.

Lhbt rechten wereldwijd in kaart brengen

Overal ter wereld wordt anders gereageerd op homoseksualiteit. In sommige landen is het verboden en staan er gevangenisstraffen of zelfs de doodstraf op. In andere landen mogen homoseksuelen trouwen en kinderen krijgen.

Verdeel de klas in groepen en koppel elke groep aan een werelddeel. Elke groep onderzoekt vervolgens welke wetgeving er in verschillende landen in dit werelddeel bestaat ten opzichte van homoseksualiteit. Laat ze beeld- en geluidsmateriaal zoeken ter illustratie van hun onderzoek. Laat de groepjes de uitkomsten voor de klas presenteren. Vragen die je leerlingen kunnen beantwoorden zijn bijvoorbeeld:

  • Welke rechten hebben homoseksuelen in (naam land)? 
  • Welke wetten gelden er in (naam land) rond homoseksualiteit? 
  • Kun je een verklaring geven waarom dit zo is in deze landen/dit continent? 
  • Wat vinden jullie hiervan? 

Bekijk afleveringen van Metropolis 

Bekijk met je klas (eventueel ter voorbereiding van de opdracht) uitzendingen van Metropolis (VPRO, NPOstart) over thema’s homoseksualiteit, genderrollen en seksuele voorlichting. In korte filmpjes doet een plaatselijke verslaggever verslag over hun land.

Genderrollen

Zijn de man/vrouwhokjes overal ter wereld aan het vervagen? Bekijk de verrassende verhalen over mensen die proberen te ontsnappen aan de klassieke genderstereotypen: Genderrollen (Metropolos.nl).

Raadsel: wat is het?

Wat is het, dat op elke plek ter wereld bestaat? In bepaalde landen worden omhelsd en gevierd, maar in 76 andere landen wordt verboden? Wat is het, dat vaak wordt verstopt uit angst voor gevangenisstraf, marteling of zelfs de doodstraf in 7 landen? Wat is het, waardoor kinderen worden gepest en van school gestuurd? Professionals opeens worden ontslagen? Wat is het, dat altijd al heeft bestaan, maar wordt door sommigen nog steeds abnormaal gevonden? 

Bekijk met je klas de video voor het antwoord:


Bereid je voor

We snappen dat het misschien ook spannend is omdat je nooit weet hoe leerlingen zullen reageren. Daarop kun je je voorbereiden met de Gendi-tip ‘Een veilig klassengesprek voeren’. Zorg ook dat iedereen zich veilig voelt als het onderwerp ter sprake komt. Bekijk de visual ‘Stappenplan voor een veilig klassengesprek’.

Teamwork

Zet ’t onderwerp op de agenda binnen het team. Je kunt besluiten om in een bepaalde periode allemaal één les te geven waarin het thema zichtbaar wordt. Bespreek binnen je team wat het beste bij jullie school past, of ga er zelfs (alvast) mee aan de slag.

Een veilige school, ook voor lhbti+ leerlingen.