potipsveilig gesprek

Praten in de klas over gender- en seksuele diversiteit. Het is niet altijd makkelijk. Met deze tien tips voor een veilig klassengesprek zorg je dat het voor iedereen leuk en veilig blijft. Per tip krijg je tools en werkvormen om ze in de praktijk te brengen.

 1. Maak duidelijke gespreksregels in de klas

  Een voorbeeld is: laat elkaar uitpraten en lach elkaar niet uit. Met het spel Gedragen gedrag kom je op een speelse manier tot gedragsregels en afspraken. De poster ‘Afgesproken’ kun je gebruiken als praatplaat en om afspraken te maken over taalgebruik. 

 2. Doe niet mee met ongepaste opmerkingen of grappen

  Docententaal is voorbeeldtaal. Ook jouw goedbedoelde opmerking of ‘leuke’ grap kan verkeerd vallen. In de Gendi-tip krijg je hier voorbeelden van. De visual ‘Genderbewust handelen’ laat zien welke eenvoudige dingen je nog meer kunt doen.

 3. Gebruik ook lhbti+ voorbeelden

  Tijdens het lesgeven of praten zijn we snel geneigd de heteronorm te hanteren. Met terloopse opmerkingen en voorbeelden en door vragen te stellen bij afbeeldingen in de lesmethoden laat je zien dat er diversiteit is. Bij een plaatje over een gezin kun je vragen: Ziet elk gezin er zo uit? Ken jij andere gezinsvormen? Met het kwartetspel ‘Met wie woon jij?’ leren kinderen op een speelse manier de diversiteit in gezinsvormen ontdekken.

 4. Laat zien dat je open staat voor een gesprek over gender- en seksuele diversiteit

  Dat kan door kleine gebaren. Hang een regenboogvlag of poster met lhbti+ thema op. Gebruik eens een lhbti+ voorbeeld tijdens het lesgeven en gebruik inclusieve taal. Meer lees je in de Gendi-tip ‘Een lhbti+ leerling ondersteunen’.

 5. Maak gebruik van positieve lesmaterialen

  Lees bijvoorbeeld eens voor uit een (prenten)boeken of bekijk filmpjes waarin diversiteit wordt omarmd en start daarna een gesprekje. Lhbti+ boeken voorzien van educatief materiaal vind je onder materialen op Gendi.nl (filter bij soort op ‘boek’). Het belang van regenboogboeken, hoe je ze gebruikt en waar je ze vindt, lees je in het artikel ‘Een lhbti+ boek voorlezen’.

 6. Begrens en nodig uit tijdens klassengesprekken

  Door te begrenzen werk je aan een positieve norm in de groep. Door uit te nodigen zorg je voor een veilig klimaat. De visual ‘Stappenplan voor een veilig gesprek’ brengt eenvoudig in beeld hoe je dat doet. De ‘Pedagogische wegwijzers naar seksuele integriteit’ (website School& Veiligheid) geven je nog meer uitleg over deze methode.

 7. Wissel verhalen uit in plaats van meningen

  Meningen kunnen kwetsend zijn, een individu of groep uitsluiten en leiden tot polarisatie. Het delen van (ervarings)verhalen vermindert discriminerend gedrag in een klas. Om een gesprek op gang te brengen kun je in de klas video’s met ervaringsverhalen gebruiken. Met de visual vijf W’s kun je een gesprek voorbereiden over een ‘gevoelig’ onderwerp.

 8. Wees oprecht nieuwsgierig en stel open vragen

  Gebruik daarvoor een werkvorm zoals de Kletskaartjes Gender en seksuele diversiteit.

 9. Laat leerlingen vragen stellen in een anonieme vragenbox

  Geef zo nodig voorbeelden: “Waar staan de letters lhbti voor?”. “Wat betekenen de kleuren van de regenboogvlag? “. Ga samen op zoek naar antwoorden op de vragen.

 10. Verwelkom sensitiviteit en gevoeligheid bij alle leerlingen

  Gebruik bijvoorbeeld de ‘Kleurplaten over diversiteit’ die Gendi heeft verzameld. Deze laten zien dat iedereen een beetje anders is en ook een beetje hetzelfde.

Een veilig gesprek in de klas (po)

De zes tips van Gendi helpen je om het gesprek in de klas over gender- en seksuele diversiteit veilig te laten verlopen.

Een veilige school, ook voor lhbti+ leerlingen.