voles-tips

Aandacht voor gender- en seksuele diversiteit hoeft niet altijd een groot te zijn. Alleen al het (respectvol) benoemen van lhbti+ is belangrijk. Dat kan bij alle vakken! Zo maak je het onderwerp zichtbaar en bespreekbaar in jullie school. Ook bij Economie kun je seksuele diversiteit aan bod laten komen. Bekijk de lessuggesties van Gendi.

Er zijn vele succesvolle ondernemers. Wat is goed ondernemerschap? Wat maakt nou dat de ene onderneming succesvoller is dan de andere?

Viktor & Rolf

Bekijk aan de hand van de film Viktor & Rolf eens met de klas welke eigenschappen een goede ondernemer nodig heeft. De film is te koop.

Viktor And Rolf: “Because We’re Worth It!” – Trailer from Submarine on Vimeo.

Opdracht: Woordspin

Voer met de klas een onderwijsleergesprek over ondernemerschap en de eigenschappen die een goede ondernemer moet hebben. Maak een woordspin van alle eigenschappen die leerlingen noemen.

Bespreek de film Viktor & Rolf na met behulp van de volgende vragen:

  • Welke van de genoteerde eigenschappen hebben Viktor en Rolf?
  • Op welke manier zetten zij deze in?
  • Wat levert hen dit op?

Bereid je voor

We snappen dat het misschien ook spannend is omdat je nooit weet hoe leerlingen zullen reageren. Daarop kun je je voorbereiden met de Gendi-tip ‘Een veilig klassengesprek voeren’. Zorg ook dat iedereen zich veilig voelt als het onderwerp ter sprake komt. Bekijk de visual ‘Stappenplan voor een veilig klassengesprek’.

Teamwork

Zet ’t onderwerp op de agenda binnen het team. Je kunt besluiten om in een bepaalde periode allemaal één les te geven waarin het thema zichtbaar wordt. Bespreek binnen je team wat het beste bij jullie school past, of ga er zelfs (alvast) mee aan de slag.

Een veilige school, ook voor lhbti+ leerlingen.