lesmateriaallerarenopleidingpabo
  • Lesmodules met e-learnings en docentenhandleidingen
  • Met aandacht voor gender- en seksuele diversiteit
  • Voor Pabo's en lerarenopleidingen. Voor studenten en hun docenten.

Het onderwerp gezonde relaties & seksualiteit hoort er in de opleiding van aankomend leraren gewoon bij. Maar hoe pak je dat als lerarenopleider aan? Om je hierbij te ondersteunen, ontwikkelden Rutgers en Stichting School & Veiligheid een toolkit met lesmodules.

Website seksuelevorming.nl

Beschrijving

De Toolkit bestaat uit acht lesmodules met e-learnings voor studenten en docentenhandleidingen voor de opleiders. Elke module biedt vanuit een andere invalshoek kennis en informatie over een thema van gezonde relaties & seksualiteit in het onderwijs.

Het thema gender- en seksuele diversiteit komt in met name de modules ‘Seksuele integriteit en veilige sfeer’ en ‘Omgaan met verschillen’ uitgebreider aan bod.

Doelgroep

Er zijn aparte toolkits voor de pabo’s en lerarenopleidingen.

Doel & resultaat

Met de toolkits kunnen lerarenopleiders gestructureerd met hun studenten werken aan relationele & seksuele vorming en seksuele integriteit. Zowel hoe je lesgeeft over deze onderwerpen als hoe je het gesprek aangaat met elkaar en hoe je omgaat met situaties in de klas en op school die seksualiteit en gender betreffen.

“Hij is gay dus hij mag niet bij ons. Ga maar bij de meiden!” Wat is volgens jou de meest gepaste reactie?

Praktisch

De e-learnings voor studenten zijn zelfstandig en los van elkaar te volgen. Een e-learning kost gemiddeld 30 minuten aan zelfstudietijd. Daarnaast hoort bij elke module een specifieke docentenhandleiding. Hierin vind je een lesopbouw voor klassikale verdieping.

De e-learnings staan in het Leerportaal van Rutgers: www.seksuelevorming.nl. Voor toegang tot de lesmodules heb je een account nodig die je gratis kunt aanmaken.

Producent

De Toolkits zijn ontwikkeld door Stichting School & Veiligheid en Rutgers. Het materiaal is tot stand gekomen op basis van onderzoeken onder opleiders, studenten en beginnende leraren en met veel inbreng vanuit het werkveld.


 

Een veilige school, ook voor lhbti+ leerlingen.