Op deze pagina staan theatervoorstellingen waarin gender- en/of seksuele diversiteit het hoofdthema is of een belangrijk deelthema. De meeste voorstellingen bieden ook een educatief programma.

HannaH

votheaterlerarenopleiding

Voorstelling van Theater AanZ over polarisatie, groepsvorming, buitensluiten en angst om anders te zijn. De gedurfde en originele voorstelling laat leerlingen nadenken over diversiteit en identiteit.

FOK ME HOKJE

theatervo/mbogenderdiversiteit

De theatervoorstelling FOK ME HOKJE (13+) gaat over gender en seksuele oriëntatie en is gebaseerd op werkelijke verhalen van jongeren. Inclusief een voorbereidende les en educatieve dialogen met de acteurs.

X Y WE

theatervo/mbointersekse

In de theatervoorstelling X Y WE vertellen zes mensen hun verhaal als intersekse persoon. Het doel is kennis over intersekse te vergroten en het stilzwijgen er om heen te verbreken. Met educatieve workshop.

DAVID

votheaterreligie

Wat als je homo bent én christen? Daarover gaat de theatervoorstelling DAVID van Theater AanZ. Boek de voorstelling voor jullie school en ga na afloop met leerlingen in gesprek.

Droomfeest

potheater

Deze meespeel-theatervoorstelling gaat over kiezen en jezelf zijn. Helena heeft keuzestress over het feest dat ze wil geven. En over verliefd zijn…op een meisje.

Respect

theatervo/mbo

Respect is een interactieve schoolvoorstelling over respectvol gedrag. In theaterscènes en een nabespreking behandelt theaterbureau ROET het thema respect via thema’s als social media, groepsdruk, pesten en homoseksualiteit.

Ben je er klaar voor?!

votheater

Helder Theater & Sense stellen vragen aan vo-leerlingen. Ben jij klaar voor intimiteit? En seks? En hoe reageer je als die nieuwe leraar een homo blijkt te zijn?

Vrienden

theatervo/mbolhbti+

Bureau Horizon geeft interactieve theaterworkshops over homotolerantie voor leerlingen van het voortgezet onderwijs, hun docenten en ouders.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school