gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

Op deze pagina staan theatervoorstellingen waarin gender- en/of seksuele diversiteit het hoofdthema is of een belangrijk deelthema. De meeste voorstellingen bieden ook een educatief programma.

HannaH

votheaterlerarenopleiding

Voorstelling van Theater AanZ over polarisatie, groepsvorming, buitensluiten en angst om anders te zijn. De gedurfde en originele voorstelling laat leerlingen nadenken over diversiteit en identiteit.

FOK ME HOKJE

theatervo/mbo

De theatervoorstelling FOK ME HOKJE gaat over gender en seksuele oriëntatie en is gebaseerd op werkelijke verhalen van jongeren. Inclusief een voorbereidende les en educatieve dialogen met de acteurs.

DAVID

votheaterlerarenopleiding

Wat als je homo bent én christen? Daarover gaat de theatervoorstelling DAVID van Theater AanZ. Boek de voorstelling voor jullie school en ga na afloop met leerlingen in gesprek.

Droomfeest

potheater

Deze meespeel-theatervoorstelling gaat over kiezen en jezelf zijn. Helena heeft keuzestress over het feest dat ze wil geven. En over verliefd zijn…op een meisje.

Respect

theatervo/mbo

Respect is een interactieve schoolvoorstelling over respectvol gedrag. In theaterscènes en een nabespreking behandelt theaterbureau ROET het thema respect via thema’s als social media, groepsdruk, pesten en homoseksualiteit.

Let’s talk about…

votheater

Snelle zap-achtige voorstelling met nabespreking over vriendschap, buitensluiting, vooroordelen, discriminatie en (in)tolerantie. Ook het onderwerp seksuele diversiteit komt aan bod.

Ben je er klaar voor?!

votheater

Helder Theater & Sense stellen vragen aan vo-leerlingen. Ben jij klaar voor intimiteit? En seks? En hoe reageer je als die nieuwe leraar een homo blijkt te zijn?

Vrienden

theatervo/mbo

Bureau Horizon geeft interactieve theaterworkshops over homotolerantie voor leerlingen van het voortgezet onderwijs, hun docenten en ouders.

Bedtime stories (ouderavond)

votheater

Theatergroep PlayBack heeft speciaal voor ouderavonden in het vo de interactieve voorstelling ‘Bedtime Stories’ gemaakt over (homo)seksualiteit en relaties. De leerlingenvoorstelling Loveland sluit hier naadloos op aan.

Vragen over sociale veiligheid en lhbti+ op school?

Bel met de helpdesk van School & Veiligheid.