Uit een grootschalig enquête onderzoek onder de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder blijkt dat twee procent weleens is gepest. Jongeren, lesbiennes, homo- en biseksuelen krijgen hier het vaakst mee te maken.

Lhbt’ers vaker slachtoffer van pesten

Uit de Veiligheidsmonitor 2021 blijkt dat mannen en vrouwen vrijwel even vaak worden gepest. Jongeren worden vaker gepest dan ouderen en ook homo’s, lesbiennes en biseksuelen zijn vaker slachtoffer van pesten dan heteroseksuelen.

Van de ondervraagde homoseksuele mannen gaf 5 procent aan in het afgelopen jaar te zijn gepest tegenover 1,3 procent van de heteroseksuele mannen. Lesbische vrouwen zijn volgens de monitor ook vaker slachtoffer van pesten dan heteroseksuele vrouwen ((2,6 procent tegenover 1,5 procent). Van de biseksuele vrouwen die meededen aan de peiling had 4,5 procent last van pesterijen en 3,9 procent van de biseksuele mannen.

Gepeste voelt zich minder veilig

Pesten heeft vaak grote gevolgen voor de slachtoffers. Ongeveer 6 op de 10 heeft emotionele of psychische problemen ondervonden als gevolg van het pesten. Ook voelen slachtoffers van pesten zich minder veilig (40%).

Investeren in een veilig klimaat

Investeren in een sociaal veilige omgeving kan er volgens School & Veiligheid voor zorgen dat jongeren zich veiliger voelen op school en dat ze de ruimte krijgen om zichzelf te zijn. Gendi – een initiatief van Stichting School & Veiligheid – biedt scholen advies en inspiratie over respectvol omgaan met gender- en seksuele diversiteit zodat school óók voor lhbt’ers een veilige plek is.

Schelden met ‘homo!’

De Gendi-tips geven praktische adviezen over onder meer het werken aan een positieve schoolcultuur en het ondersteunen van lhbti+ leerlingen. Hoe je als docent om kunt gaan met bijvoorbeeld het schelden van homo lees je in het artikel ‘Homo roepen op school’. 

Scholen die ondersteuning zoeken bij de aanpak van pesten en het bevorderen van een sociaal veilig klimaat kunnen bij School & Veiligheid terecht voor advies en informatie.

Naar de vertrouwenspersoon

Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat bijna 70 procent van de slachtoffers het pesten ergens heeft gemeld. Door bijna 4 op de 10 slachtoffers werd als reden om het niet te melden genoemd dat ‘het toch niets helpt’.

Als er toch gepest wordt op school, kan de leerling terecht kan bij de vertrouwenspersoon of het aanspreekpunt pesten. Deze is wettelijk aangesteld en kan de gepeste leerling (of leraar) bijstaan in het vinden van een oplossing. Zie ook het artikel Lhbti+ en de vertrouwenspersoon‘ van School & Veiligheid/Gendi.

Week Tegen Pesten

Scholen die een goede start willen maken in het werken aan een sociaal veilig klimaat kunnen aan het begin van het schooljaar mee te doen met de Week Tegen Pesten. De week is een initiatief van School & Veiligheid en helpt scholen in het stimuleren van een positief schoolklimaat en het aanpakken en voorkomen van pesten.

Bron: Veiligheidsmonitor 2021, CBS, juli 2022

‘Homo’ roepen op school 

po/vo/mboverdieping

Een positieve schoolcultuur vraagt om een doordachte houding ten aanzien van de veelgebruikte roepwoorden ‘homo’ en ‘gay’. Dit artikel geeft je informatie, tips en lessuggesties.

Afgesproken!

po/vo/mboposterlhbti+taalgebruikToon nog 1 tags

Deze poster van Gendi brengt op een vrolijke manier in beeld dat het niet respectvol is om mietje, flikker, pot of homo naar elkaar te roepen. Bestel hem gratis en hang hem op in school.

Een positieve schoolcultuur (po)

Hoe laat je aan de leerlingen zien dat er op school ruimte is voor gender- en seksuele diversiteit? En hoe draag je als leraar bij aan die positieve schoolcultuur? De Gendi-tips, kennis & inspiratie artikelen en lesmaterialen helpen je op weg.

Een positieve schoolcultuur (vo)

Hoe laat je aan de leerlingen zien dat er op school ruimte is voor gender- en seksuele diversiteit? En hoe draag je als leraar bij aan die positieve schoolcultuur? De Gendi-tips, kennis & inspiratie artikelen en lesmaterialen helpen je op weg.

Een positieve schoolcultuur (mbo)

Hoe laat je aan studenten zien dat er op school ruimte is voor gender- en seksuele diversiteit? En hoe draag je als docent bij aan die positieve schoolcultuur? De Gendi-tips, kennis & inspiratie artikelen en lesmaterialen helpen je op weg.

Homoleerling vaker gepest

po/voonderzoek

Jongeren zijn iets positiever tegenover homoseksualiteit gaan staan volgens onderzoek van het SCP (2015). Toch is de situatie van lhbti+-jongeren duidelijk negatiever dan van hetero leeftijdgenoten.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school