lhbti+wegwijzerpo/vo/mbo

Lhbti+-leerlingen voelen zich veiliger op school als ze zich gezien en begrepen voelen. Kennis over gender- en seksuele diversiteit helpt je om lhbti+ leerlingen beter te begrijpen en er voor ze te zijn. Een overzicht van organisaties die jou van informatie en kennis kunnen voorzien.

COC Nederland

COC Nederland komt op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s). Ze zetten zich in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’s. Voor scholen bieden ze voorlichting aan in de klas die wordt gegeven door vrijwillige gastsprekers.

GSA Netwerk Nederland

Een GSA (Gender & Sexuality Alliance) is een groep leerlingen die willen dat school een veilige omgeving is voor iedereen, ook voor lhbti’s. Onderwijspersoneel kan deze groep steunen. De website van het landelijke GSA Netwerk heeft een speciale pagina voor docenten met begrippenlijsten, lessuggesties en info over hoe je een GSA ondersteunt.

GRIP

GeReformeerd Identiteits Platform (GRIP) is een samenwerkingsverband van 4 scholengemeenschappen voor gereformeerd voortgezet onderwijs. De samenwerking richt zich op het ontwikkelen van materialen met als doel versterking van het gereformeerde karakter van het onderwijs.

Iedereenisanders.nl

Deze website van Movisie heeft een onderdeel voor professionals waar ze meer informatie en kennis vinden over seksuele orientatie en genderidentiteit. In het kader van deskundigheidsbevordering is voor onderwijspersoneel een online module ontwikkeld. De focus ligt op bewustwording, sensitiviteit en signalering van LHBTQ+ gevoelens, maar ook op wanneer het niet goed gaat met leerlingen. En welke kennis, houding en vaardigheden van onderwijsprofessionals nodig zijn om hiermee om te gaan.

LHBT Netwerk Zeeland

Stichting LHBT Netwerk Zeeland is een schakel tussen vraag en aanbod op het gebied van ontmoeting, belangenbehartiging en deskundigheidsbevordering rond lhbti+. Leraren en vertrouwenspersonen kunnen via het LHBT Netwerk in contact komen met hulpverleners en organisaties die passen bij de normen en waarden van de school.

Movisie

Movisie werkt aan een samenleving waarin iedereen zijn kwaliteiten en vaardigheden zo goed mogelijk kan inzetten. Op de website bundelen ze praktische en diepgaande kennis in diverse thema’s. Bij de thema’s ‘LHBTI-emancipatie’ en ‘Inclusie en diversiteit’ vind je ook relevante informatie en e-learnings voor onderwijsprofessionals.

Rijksoverheid

Wil je weten hoe de regering denkt over de veiligheid van lhbti leerlingen en -personeel in het onderwijs? En welk beleid ze voert om sociale acceptatie van homoseksualiteit te bevorderen? Kijk op de website van het ministerie van OCW bij de onderwerpen LHBTI-emancipatie en Veilig leren en werken in het onderwijs.

Seksuelevorming.nl

Deze website van Rutgers, expertise centrum seksualiteit biedt onderwijsprofessionals informatie en materialen voor het lesgeven in relaties & seksualiteit. Er is een speciale pagina ingericht met informatie over het onderwerp seksuele diversiteit.

SchoolsOUT

SchoolsOUT ondersteunt scholen voor po, vo en mbo in en om Nijmegen bij het (verder) verbeteren van de sociale veiligheid van lhbt-leerlingen en medewerkers. SchoolsOUT is een samenwerking van onder meer de GGD en de gemeente Nijmegen.

Seksediversiteit.nl

Website van Stichting NNID over seksediversiteit in het algemeen en over intersekse in het bijzonder. Lezers die beroepsmatig of bij het onderwerp betrokken zijn vinden er verdieping, vraag & antwoord, verklarende woordenlijsten en wetenschappelijk onderbouwde publicaties.

Thisisintersex.org

Deze internationale website biedt informatie over intersekse, seksediversiteit en de verschillende maatschappelijke thema’s waar intersekse personen mee te maken krijgen. Het doel van de website is kennis te verspreiden en informatie toegankelijker over intersekse en de mensenrechten van intersekse personen bij een breed publiek.

TransgenderInfo.nl

De website Transgenderinfo is een initiatief van Transgendernetwerk Nederland. De website biedt kennis en informatie voor onderwijsinstellingen (mbo/hbo/wo) met als doel de studietijd van transgenderleerlingen in betere banen te leiden. Daarvoor bieden ze naast informatie over transgender ook een aantal handvatten en publicaties voor het onderwijs.

Transvisie

Transvisie is een organisatie die zich inzet voor mensen met vragen rondom hun genderidentiteit (transgenders, transseksuelen), hun familie, hun naasten en hun relevante omgeving.


Ontbreekt een organisatie die relevant is voor het onderwijs? Laat het weten via gendi@schoolveiligheid.nl

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school