voles-tips

Aandacht voor gender- en seksuele diversiteit hoeft niet altijd groot te zijn. Alleen al het (respectvol) benoemen van lhbti+ is belangrijk. Dat kan bij alle vakken! Zo maak je het onderwerp zichtbaar en bespreekbaar in jullie school. Ook bij Nederlands kun je seksuele diversiteit aan bod laten komen. Bekijk de lessuggesties van Gendi.

Diversiteit in boeken

Boeken zijn uitermate geschikt om het thema gender- en seksuele diversiteit in de klas aan bod te laten komen. Tip: Zorg voor diversiteit in het aanbod aan boeken in de klas en de school bibliotheek of lees eens een boek voor met een lhbti+ thema.

Boekenlijsten

Op onderstaande website vinden jouw leerlingen boeken met een lhbti+ thema:

Vragen bij de literatuur

Bij elk boek kun je thematische en literaire vragen stellen:

 • Hoe komt het thema seksuele diversiteit aan bod in dit boek?
 • Wat ben je hierover te weten gekomen?
 • Wat vind je daarvan?
 • Wie is de hoofdpersoon? Hoe verhoudt de hoofdpersoon zich tot het lhbti thema?
 • Welke andere personen zijn belangrijk? Hoe verhouden zij zich tot de hoofdpersoon en tot het thema?
 • Is er sprake van een innerlijk of uiterlijk conflict? Leg dit eens uit?
 • Wat kun je opmerken over de tijd en de ruimte waarin het verhaal zich afspeelt; is dit van invloed op het onderwerp seksuele diversiteit? Zo ja, op welke manier?

Creatieve verdiepingsopdracht

Om leerlingen verdieping te bieden is het goed om toe te werken naar een creatief resultaat waarin leerlingen het thema gender- en seksuele diversiteit verwerken.  Voorbeelden:

 • Geef een presentatie. Bijvoorbeeld over de inhoud van het boek, de auteur of hoe het boek je mening of je kennis over het onderwerp heeft aangevuld of veranderd.
 • Schrijf een boekrecensie. Laat leerlingen ook zoeken naar professionele boekrecensies bestudeerd worden als voorbeeld.
 • Schrijf een artikel. Waarin wordt nagegaan wat de relatie is van het werk en het leven van de auteur.
 • Zet één scene uit het boek om tot een toneelstuk. Script tekst.
 • Maak een filmpje (of filmscenario) of fotocollage over het boek waarin het thema naar voren komt.
 • Organiseer een debat (met stellingen) rond het thema van het boek.
 • Ontwerp een nieuwe omslag voor het boek waarin het thema zichtbaar wordt.
 • Zoeken of schrijf een gedicht dat bij de thematiek van het boek past en benoemen de essentiële overeenkomsten en verschillen.
 • Schrijf een brief aan de hoofdpersoon/een personage uit het boek.

Lief, Liever, Liefst

In de lessenserie Lief, Liever, Liefst lezen leerlingen (vo) fragmenten uit jeugdboeken over liefde tussen twee jongens of twee meisjes. Het lespakket bestaat uit 6 kant-en-klare lessen en is ontwikkeld door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen.


Bereid je voor

We snappen dat het misschien ook spannend is omdat je nooit weet hoe leerlingen zullen reageren. Daarop kun je je voorbereiden met de Gendi-tip ‘Een veilig klassengesprek voeren’. Zorg ook dat iedereen zich veilig voelt als het onderwerp ter sprake komt. Bekijk de visual ‘Stappenplan voor een veilig klassengesprek’.

Teamwork

Zet ’t onderwerp op de agenda binnen het team. Je kunt besluiten om in een bepaalde periode allemaal één les te geven waarin het thema zichtbaar wordt. Bespreek binnen je team wat het beste bij jullie school past, of ga er zelfs (alvast) mee aan de slag.

Een veilige school, ook voor lhbti+ leerlingen.