lhbti+vo/mbokalendermoment

Een veilige school waar iedereen zichzelf mag zijn. Dat is waar leerlingen op Paarse Vrijdag voor staan.  Paarse Vrijdag is een initiatief van COC Nederland en wordt elk jaar in december gevierd. Tips voor een fijne en veilige dag.

Een veilige Paarse Vrijdag

Het vieren van Paarse Vrijdag op school kan een onderdeel zijn van werken aan een veilige en inclusieve school. Paarse Vrijdag kan alleen een succes zijn als het voor iedereen veilig voelt en de dag respectvol verloopt. Daarvoor is een goede voorbereiding én het waarborgen van de sociale veiligheid van belang.

8 tips ter voorbereiding

  1. Zorg voor steun vanuit school(leiding). Paarse vrijdag is op de middelbare een actiedag vanuit de leerlingen (van de Gender- and Sexuality Alliance GSA). Om de veiligheid te waarborgen is betrokkenheid vanuit school nodig.
  2. Zorg voor betrokkenheid vanuit het team. Kijk welke docenten samen met de (GSA)leerlingen willen meedoen met het organiseren van Paarse Vrijdag.
  3. Bespreek het doel van Paarse Vrijdag met het team en de GSA leerlingen. Wat willen we met Paarse Vrijdag bereiken? Waarom doen we mee?
  4. Onderzoek hoe het thema gender- en seksuele diversiteit en Paarse Vrijdag leeft bij de leerlingen, het personeel en de ouders van de leerlingen. Hang de thermometer uit!
  5. Neem een besluit over het wel of niet meedoen. Gebruik de uitkomsten van de ’thermometer’. Is de sfeer op school veilig genoeg om mee te doen? Is er voldoende draagvlak vanuit de leerlingen en het team? Niet meedoen kan ook een keus zijn. Ga na wat er nodig is om Paarse Vrijdag in te toekomst veilig te kunnen vieren.
  6. Informeer leerlingen en ouders als Paarse Vrijdag op school wordt gevierd. Aandacht voor gender- en seksuele diversiteit op school houdt de gemoederen bezig en zorgt ook voor negatieve reacties. Door iedereen te informeren over het waarom van Paarse Vrijdag en hoe het wordt gevierd kan er minder weerstand komen.
  7. Zorg dat aandacht voor het thema gender- en seksuele diversiteit en respect voor diversiteit genoemd wordt in de schoolvisie. Het vieren van dagen als Paarse Vrijdag is daarmee in lijn waar de school voor staat.
  8. Geef het thema het hele schooljaar door de ruimte. Paarse Vrijdag is slechts een dag. Respectvol omgaan met verschillen vraagt om voortdurende aandacht. Dit helpt ook om dagen als Paarse Vrijdag op een veilige manier te kunnen vieren.

Een succes als het voor iedereen veilig voelt

Gender- en seksuele diversiteit is een onderwerp dat de gemoederen bezig houdt. In de maatschappij en op school. Het organiseren van Paarse Vrijdag kan voor bezorgdheid, onrust en negatieve reacties zorgen. Paarse Vrijdag kan alleen een succes zijn als het voor iedereen veilig voelt. Een sociaal veilige school is de basis voor dit soort activiteiten. Bereid een dag als deze goed daarom goed voor en onderzoek of jullie school er klaar voor is om mee te doen. Het artikel Een succesvolle Paarse Vrijdag van Gendi geeft je aandachtpunten om dit te doen.

Paarse Vrijdag kun je op school aangrijpen om op een positieve manier aandacht te besteden aan respect voor gender- en seksuele diversiteit. Daarmee werk je aan het bevorderen van de veiligheid voor iedereen en in het bijzonder die van lhbti+ -leerlingen. (Gendi)

Meedoen?

In 2022 deden ruim 1000 middelbare scholen en mbo’s mee met Paarse Vrijdag. (Bron: COC Nederland)

Advies en veelgestelde vragen

Op de website www.paarsevrijdag.nl vind je FAQ’s die antwoord geven op vragen als Wat is Paarse Vrijdag? Kan ik het ook op een andere dag vieren?
Wil je advies over sociale veiligheid in relatie tot Paarse Vrijdag of heb je een andere vraag? Neem dan gratis contact op met het Adviespunt van School & Veiligheid.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school