pokalendermomentlhbti+

Paarse Vrijdag is een feestelijke dag met aandacht voor gender- en seksuele diversiteit op school. Paarse Vrijdag wordt elk jaar in december gevierd en is een initiatief van COC Nederland i.s.m. het GSA Netwerk. Zo vier je het leuk en veilig.

Aandacht voor seksuele diversiteit

Scholen kunnen Paarse Vrijdag aangrijpen om op een positieve en leuke manier aandacht te besteden aan respect voor gender- en seksuele diversiteit. Daarmee werk je aan het bevorderen van de veiligheid voor iedereen en in het bijzonder die van lhbti+-leerlingen.

Meedoen?

Voor veel basisscholen is Paarse Vrijdag een nieuw fenomeen en is het goed daar samen over na te denken. Niet iedereen zal altijd even enthousiast zijn zoals juf Petra ook in de video vertelt. Overleg daarom altijd samen met collega’s en de directeur over Paarse Vrijdag op jullie school. Informeer en betrek ook ouders. Check de Gendi-tips voor samenwerking.

Als jullie besluiten mee te doen, bespreek dan op welke manier. Wat het doel is van de dag? Doen alle groepen mee? Of alleen de bovenbouw? Houden we het klein of vieren we het groots? Evalueer na afloop hoe het is gegaan en neem de uitkomst mee voor een volgende keer.

Lestips

Doen jullie mee dan kun je in de les aandacht besteden aan het onderwerp. Bekijk de tips en materialen voor Paarse Vrijdag die Gendi voor je op een rijtje heeft gezet.

Sociale veiligheid

Aandacht voor gender- en seksuele diversiteit op school, is een onderwerp dat de gemoederen bezig houdt en voor negatieve reacties kan zorgen. Zowel van ouders als van leerlingen én onderwijspersoneel. Paarse Vrijdag kan alleen een succes zijn als het voor iedereen veilig voelt. Het waarborgen van de sociale veiligheid is daarom van groot belang. Bezoek de website van Stichting School & Veiligheid voor hoe je dat doet. Wil je advies hierover of heb je een vraag? Neem dan contact op met het Adviespunt van School & Veiligheid.

Paarse Vrijdag….en daarna

Het vieren van Paarse Vrijdag op school kan een onderdeel zijn van werken aan een veilige en inclusieve school. Iets wat gedurende het hele schooljaar om aandacht vraagt. Met één dag ben je er niet. Er zijn een aantal momenten in het jaar die erg geschikt zijn ruimte te geven aan het thema.

In de Zilveren weken – na de kerstvakantie – kun je bijvoorbeeld terugblikken op waar jullie het aan het begin van het schooljaar (de Gouden Weken) en met Paarse Vrijdag over hebben gehad. Wat hebben we toen met elkaar afgesproken? En hoe gaan we er samen de rest van het schooljaar een fijne en veilige tijd van maken?

Bestel ook de gratis Aan de slag kalender. Deze poster helpt je herinneren aan themadagen waarop je kunt aanhaken en iets kunt doen rondom respect voor diversiteit, gender- en seksuele diversiteit.

Als kinderen meekrijgen hoe ze respectvol en prettig met elkaar kunnen leven, helpt dat hen de rest van hun leven.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school