polesmateriaalseksuele vorming
  • Een leuke manier om schoolbreed aandacht te geven aan relaties en seksualiteit
  • Voor het speciaal- en basisonderwijs
  • Met 'goed onderbouwde' interventies, een draaiboek en handleiding voor het informeren van ouders

De Week van de Lentekriebels is een projectweek over weerbaarheid, relaties en seksualiteit voor het speciaal- en basisonderwijs. Seksuele- en genderdiversiteit is een thema dat aan bod komt. De week is een initiatief van Rutgers en SOA Aids Nederland.

Inhoud

De Week van de Lentekriebels wordt jaarlijks in het voorjaar georganiseerd. Deelnemende scholen geven lessen en houden leuke activiteiten gericht op een positieve seksuele vorming. Met aandacht voor allerlei thema’s waaronder ook seksuele- en gender diversiteit.

Doelgroep

Groep 1 tot en met 8 van het (speciaal) basisonderwijs.

Doel & resultaat

Deelnemende scholen maken kennis met relationele en seksuele vorming. Het is een leuke manier om schoolbreed aandacht te geven aan weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De projectweek helpt om deze thema’s structureel in het schoolplan op te nemen.

Praktisch

Scholen kunnen zich (gratis) aanmelden voor deelname. Met behulp van het draaiboek van de Week van de Lentekriebels organiseer je zelf de week op jullie school. Het informeren en betrekken van ouders is belangrijk voor een succesvolle week. Bekijk daarvoor de handleiding voor het informeren en betrekken van ouders op Seksuelevorming.nl. Op de campagnewebsite vind je passende lespakketten en andere materialen (zoals video’s, posters en gadgets) om er een succesvolle en feestelijke week van te maken.

Campagnewebsite

Website Week van de Lentekriebels.

Initiatiefnemers

De Week wordt jaarlijks georganiseerd in maart door Rutgers en SOA Aids NL. Ieder jaar staat een ander thema centraal. De projectweek bestaat inmiddels 18 jaar. In 2023 deden zo’n 2.800 scholen basisscholen mee.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school