potipsvaderdag

Vaderdag is voor de meeste kinderen een leuke dag. Voor sommige kinderen kan de aandacht voor hun thuissituatie echter gevoelig liggen. Denk aan kinderen met gescheiden ouders, kinderen uit een samengesteld- of pleeggezin. Een ouder kan ook overleden of afwezig zijn. En gezinnen kunnen twee vaders en/of twee moeders hebben. Voor welke papa (of mama) knutsel je dan iets? Gendi heeft hier aandacht voor en geeft scholen 7 tips voor een fijne Vaderdag waar iedereen zich goed bij voelt.

Diversiteit vraagt om creativiteit

Niet iedereen komt uit een gezin met een vader en een moeder. Als je op school alleen uitgaat van dit ‘standaardgezin’, zie je veel kinderen over het hoofd op een dag als Vaderdag of Moederdag. Deze diversiteit aan gezinsvormen vraagt om wat creativiteit van scholen. Ga na welke extra voorbereiding nodig is en bespreek dit eventueel met de leerling en diens ouders/verzorgers. Niets doen kan voor kinderen (en ouders) een teleurstelling zijn. Elk kind wil zich gezien en veilig voelen, ook in de klas.

Tips

  1. Ga vanaf het begin van de schoolloopbaan van de leerling met ouders in gesprek. Dan heb je zicht op de gezinssituatie. Stel ze open vragen; Wat zouden jullie willen? Wat wil jullie kind?
  2. Laat je inspireren door hoe andere scholen omgaan met diversiteit in gezinnen rond Vader- en Moederdag. Misschien noemen jullie de dag voortaan de ‘Ik vind je lief-dag’ of ‘Van mij voor jou-dag’ of ‘ouderdag’.

Diversiteit vieren

School is een plek waar kinderen leren omgaan met de diversiteit in de samenleving.  Je kunt Vaderdag daarom aangrijpen om aandacht te schenken aan de veelheid aan gezinsvormen die er bestaan. Het biedt de mogelijkheid om oog te hebben voor de gezinssituatie van ieder kind. Kinderen leren zo dat het bij iedereen thuis anders is.

Tips

3. Besteed aandacht aan diversiteit in gezinsvormen rond Vader- en Moederdag. Doe dit zonder de nadruk te leggen op de situatie van een specifieke leerling. Op Gendi vind je (les)materialen en Gendi-tips. Denk vooraf na over je woordkeus. Gebruik je ‘gezin’ of spreek je over ‘thuis’. Ouders of volwassenen? Wees je ook bewust van je eigen taalgebruik en uitlatingen. Vraag of zeg je iets onjuist, laat het dan ook weten aan het kind/de klas en zeg dat ook jij nog elke dag bijleert.

4. Lees een boek voor in de klas waarin verschillende gezinsvormen aan bod komen. In het artikel Regenboogboeken lees je waar je  Regenboogboeken vindt en hoe je ze gebruikt. Bekijk ook de  titels van de Kinderboekenweek 2023  die gaan over het thema ’Bij mij thuis’.

5. Speel het  kwartelspel Met wie woon jij? in de klas. Dit kwartetspel is gratis te downloaden en gaat over de verschillende gezinssituaties. Begrens altijd vervelende opmerkingen over de thuissituatie van leerlingen. Hoe je ouders betrekt en zo weerstand tegenover het thema kan voorkomen lees je in het artikel: Veilig werken aan het thema seksualiteit, gender- en seksuele diversiteit op school (School & Veiligheid).

6. Laat kinderen een kleurplaat kleuren waarop diversiteit zichtbaar is. Bijvoorbeeld de kleurplaat bij het boek  Allemaal Meevan een gezin met twee moeders. Bekijk de pagina met gratis kleurplaten die Gendi heeft verzameld. 

7. Maak een woordspin (klassikaal, individueel of in kleine groepjes) met de opdracht: Waar denk je aan bij ‘vader-’, ‘moeder’- of ‘ouderdag’? Vul zelf af en toe aan om een breder perspectief te bieden. Bespreek de woordspin met de klas. Als er stereotypen opkomen, bijvoorbeeld over gender, is dit een mooi haakje om het hierover te hebben.


Bronnen en lees verder:  

Een veilige school, ook voor lhbti+ leerlingen.