Gendi - een initiatief van Stichting School & Veiligheid

Pesten en onveiligheid op school heeft een negatieve invloed op de sfeer in de klas en gevoel van veiligheid voor iedereen op school. Wist je dat lhbti+ leerlingen bijna twee keer zo vaak worden gepest als hetero-leerlingen? Bekijk de tips van Gendi over wat jij als leerkracht kan doen om school ook voor hen veiliger te maken.

Een veilige school voor lhbti+

Met deze kleurplaten over diversiteit in liefde, gezinnen en mensen zien kinderen dat het bij iedereen anders is. Naast gewoon kleuren kun je de kleurplaten ook gebruiken om een thema aandacht te geven of gesprekjes te voeren in de klas. Sommige kleurplaten horen bij een prentenboek.

Kleurplaten diversiteit

Vaderdag is een mooi moment om op de basisschool aandacht te geven aan diversiteit in gezinnen. Want lang niet elk kind komt uit een gezin met een vader en een moeder. Als je op school alleen uitgaat van dit ‘standaardgezin’, zie je veel kinderen over het hoofd op een dag als Vaderdag of Moederdag. Gendi geeft je 7 tips voor in de klas.

7 tips voor Vaderdag

Sta jij voor de klas in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of mbo? Wil je ruimte geven aan gender- en seksuele diversiteit en zoek je daarvoor inspiratie en (les)materiaal? Dan zit je goed bij Gendi! Je vindt hier (les)materialen, tips, inspiratie en teamtools om direct aan de slag te gaan. Zo werk je aan een veilige school voor iedereen.

Maak kennis met Gendi

Door de verschillen in wat we vinden, hoe we ons voelen en hoe we denken, verliezen we elkaar soms uit het oog. Respect ontstaat door ook focussen op onze overeenkomsten. Daarover gaat de nieuwste fotostrip van Gendi.

Bekijk de fotostrip en de tips

Soms zit het scheppen van een open en veilige sfeer voor gender- en seksuele diversiteit in kleine dingen. Laat je inspireren door de verhalen van leerlingen. In 6 korte video’s vertellen ze hoe zij bezig zijn met gender- en seksuele diversiteit op school én hoe jij als leerkracht of mentor het verschil kan maken.

Naar de video's

(Les)materialen (po)

Alle lesmaterialen
polesbriefprentenboek 6+

De zomer van Joris en zijn vrienden

Prentenboek dat onderwerpen rond liefde, vriendschap en seksualiteit aanstipt: kunnen twee jongens op elkaar verliefd worden? Met het boek en de lesbrief kun je hier op een laagdrempelige manier met kinderen over praten.

pokleurplaatlesmateriaal bij prentenboekjes

Kleurplaten ‘diversiteit’

Met deze kleurplaten over diversiteit in liefde, gezinnen en mensen zien kinderen dat het bij iedereen anders is. Naast gewoon kleuren kun je de kleurplaten ook gebruiken om een thema aandacht te geven of gesprekjes te voeren.

poprentenboekgastles

Koning & Koning

Koning & Koning is een populair kinderboek met een lhbti+ thema. Bij het boek hoort een website met lesmateriaal, kleurplaten en nog veel meer. De makers verzorgen ook gastlessen.

Kennis & inspiratie (po)

Bekijk alle inspiratie
po/vo/mbo

Blijvende aandacht voor gender- en seksuele diversiteit

Na projectweken over weerbaarheid, relaties en seksualiteit is respect voor seksuele diversiteit niet opeens minder belangrijk. Hoe hou je de aandacht voor het thema vast?

po/vo/mbofotostripdiversiteit

Allemaal anders?!

Deze fotostrip van Gendi gaat over diversiteit in de klas. Omgaan met alle verschillen is niet altijd makkelijk. Hoe doe je dat? En hoe zorg je voor respect voor anders zijn? Bekijk de strip met de tips.

po/vo/mboverdieping

Maak melden pesten makkelijker

Lhbt+-leerlingen krijgen vaker te maken met pesten en vormen van ongewenst gedrag. Toch melden zij dit meestal niet. Met deze tips weten leerlingen de weg te vinden op school.

(Les)materialen (vo | mbo)

Alle lesmaterialen
po/volespakketlhbti+pestenToon nog 1 tags

P.E.T.S

Lesprogramma gericht op het aanpakken en voorkomen van pesten en het werken aan een respectvolle omgang met elkaar. De interactieve films die deel uitmaken van het programma behandelen diverse thema’s waaronder seksuele diversiteit.

spelpo/vo/mbolesmateriaal

Gedragen Gedrag

Spel over gewenst en ongewenst gedrag op school. Aan de hand van situaties uit de praktijk onderzoek je met je leerlingen wat jullie wel en niet acceptabel vinden. Ook het thema seksuele diversiteit komt aan bod.

votheaterpesten

De confrontatie

Vanaf oktober 2023 on tour: ‘De Confrontatie’. Een interactieve en educatieve voorstelling over pesten, seksuele diversiteit, vooroordelen en social media. En in actie komen voor elkaar!

Kennis & inspiratie (vo | mbo)

Bekijk alle inspiratie
po/vo/mbolhbti+ voorlichtingdiscriminatie

Do’s & don’ts bij lhbti+ voorlichting in de klas

Korte handreiking met concrete tips van Movisie over wat je wel en niet moet doen bij het geven van voorlichting in de klas over lhbtiqa+.

po/vo/mbolhbti+cijfers

Feiten & Cijfers over lhbti+

In deze handreiking van Movisie staat alle feiten en cijfers over lhbti+ in Nederland op een rij. Voor leerkrachten bruikbaar om de eigen kennis te vergroten en als bron voor het lesgeven over het onderwerp.

po/voonderzoekpesten

Lhbt-leerlingen voelen zich minder veilig op school

26.07.2023 | Uit de landelijke Veiligheidsmonitor 2021-2022, blijkt dat het welbevinden en veiligheidsgevoel van lhbt-leerlingen minder goed. Ook blijft pesten een hardnekkig probleem.

po/vo/mboverdieping

Maak melden pesten makkelijker

Lhbt+-leerlingen krijgen vaker te maken met pesten en vormen van ongewenst gedrag. Toch melden zij dit meestal niet. Met deze tips weten leerlingen de weg te vinden op school.

po/vo/mboinspiratieondersteuning

10 tips voor een veilige school voor lhbti+ leerlingen

Het gaat minder goed met lhbti-jongeren. Ze voelen zich minder veilig op school en worden vaker gepest dan hetero-leerlingen. Met deze tien tips zorg je ervoor dat ook lhbti+ leerlingen zich prettiger en veiliger voelen op school.

kennislhbti+pesten

Zo vergroot je de veiligheid van lhbti+ leerlingen

Lhbti+- leerlingen krijgen vaker te maken krijgen met pesten, discriminatie en uitsluiting dan hetero leerlingen. Bekijk wat je kunt doen om de veiligheid te vergroten.

Vaderdag (po)

16 juni 2024 | Veel basisscholen doen iets met Vaderdag. Sommigen vinden het lastig i.v.m. de diversiteit aan gezinsvormen. Gendi geeft 7 tips om het voor iedereen fijn en veilig te houden.

Internationale Dag voor Non-binaire Mensen (po | vo | mbo)

14.07.2024 | Op deze dag die is bedoeld om het bewustzijn rond non-binaire mensen te vergroten, kun je leerlingen uitleg geven over wat non-binair precies is. Bekijk de (les)tips en inspiratie en verdieping.

Boekenweek van Jongeren (vo | mbo)

13 t/m 22.09.2024 |De Boekenweek van Jongeren inspireert jongeren met verhalen en boeken die écht bij ze passen. Een geschikte week om ook eens een lhbti+ boek (voor) te lezen in de klas.

Uit de media

Alle nieuwsberichten
nieuwsonderzoek

Europees Lhbti+ onderzoek

21.05.2024 | 21.05.2024 | Lhbtiq personen worden meer dan ooit geconfronteerd met geweld, intimidatie en pesterijen blijkt uit een Europese enquête. Nederlandse cijfers zijn evenmin rooskleurig. Ook voor het onderwijs.

nieuws

Minister van Onderwijs spreekt op IDAHOT+ Forum

20.05.2024 | Op 17 mei is het de Internationale dag tegen homofobie, bifobie en transfobie (IDAHOBIT). Het IDAHOT+ Forum is een belangrijke conferentie over de positie en mensenrechten van lhbtiq+ personen. Minister Dijkgraaf (OCW) was een van de sprekers.

nieuwsveilig gesprek

Nieuws in de klas; een gesprek over genderdiversiteit

27.02.2024 | Een non-binaire scholier uit de Verenigde Staten overleed nadat die in aanvaring kwam met drie medescholieren in de wc’s. Hoe praat je veilig over zo’n heftige gebeurtenis in de klas?

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school