gender- en seksuele diversiteit in het onderwijs

Inspiratie voor scholen over respectvol omgaan met gender- en seksuele diversiteit

Leerlingen aan het woord:

Jill (25) vertelt over coming-out op het mbo
Meer video's

Gendi-tips voor...

Vier mee met Paarse Vrijdag

Op vrijdag 9 december is het Paarse Vrijdag. Op veel basis- en middelbare scholen is het dan feest; paarse versieringen, leerlingen en leraren dragen paarse kleding en er zijn leuke activiteiten.

Paarse Vrijdag is een actiedag van COC’s GSA Netwerk waarop leerlingen zich inzetten voor seksuele diversiteit en genderdiversiteit als norm. Ook als leraar kun je Paarse Vrijdag aangrijpen om op een positieve en leuke manier aandacht besteden aan seksuele- en genderdiversiteit in de les. Het effect is dan nog groter! Bekijk de (les)tips.

(Les)tips voor Paarse Vrijdag

Lesmaterialen

Alle lesmaterialen
votheaterlhbti+

Ik zeg ‘ja’

Een muziektheatervoorstelling over (het niet) uitkomen voor je seksualiteit, consent, en seks. Met voor jongeren grappige, gevoelige en herkenbare scènes. Inclusief lesbrief en nagesprek.

poposterlespakket

Paarse Vrijdag in het po

Doe ook mee met Paarse Vrijdag (de tweede vrijdag in december) in het basisonderwijs en vier dat iedereen uniek en anders is en dat we onszelf mogen zijn. Paarse Vrijdag is een initiatief van COC Nederland.

vo/mbolesmateriaal

Paarse Vrijdag in het vo/mbo

Kleur voor één dag paars op jullie school en laat zien dat diversiteit de norm is. Steun je leerlingen bij het organiseren van deze dag en besteed in je les aandacht aan respect voor gender & seksuele diversiteit.

po/voleesboek 10-12 jaarlhbti+transgenderToon nog 1 tags

George

Leesboek voor kinderen vanaf 9 jaar waarmee je een inkijkje krijgt in het gevoelsleven van een transgenderpersoon. George is geboren als jongen en voelt zich een meisje.

vo/mbolhbti+film

Dòst

Telefilm van regisseur Joren Molter over homoseksualiteit op het platteland in Groningen. De vriendschap tussen twee jongens komt onder druk te staan als een van beide op jongens blijkt te vallen.

les-tipslhbti+

Lestips per vak

Ook bij Engels, Geschiedenis en Economie kun je ‘kleine’ aandacht te geven aan gender- en seksuele diversiteit. Gebruik eens voorbeelden waarin lhbt voorkomt. Zo maak je het thema zichtbaar en bespreekbaar. Bekijk de lessuggesties.

Kennis & inspiratie

Alle kennis & inspiratie

Omgaan met diversiteit bij LO

Hoe kun je als docent lichamelijke opvoeding recht doen aan inclusief lesgeven met oog voor seksuele, gender- en seksediversiteit? Vier kansen om de veiligheid voor lhbti+-leerlingen te vergroten.

Gastlessen seksuele diversiteit

Op zoek naar een voorlichter of gastspreker over seksuele diversiteit, gender- en seksediversiteit? Met dit overzicht helpt Gendi je op weg.

popraktijkvoorbeeldgezinsvormen

Hoe doen zij het? Juf Saskia

De school van juf Saskia werkte in de kleutergroepen aan het thema ‘familie’. Daarbij was er aandacht voor de diversiteit aan gezinsvormen en seksuele diversiteit. Een verslag van hoe dat eruit zag.

Paarse Vrijdag (po| vo| mbo)

09.12.22 | Vier Paarse Vrijdag en laat zien dat diversiteit de norm is op jullie school. Op deze actiedag – een initiatief van COC Nederland – kun je als leraar een steentje bijdragen en aandacht besteden aan gender- en seksuele diversiteit.

Zilveren Weken (po | vo)

10 t/m 21.01.2021 | Na de kerstvakantie breken de ‘Zilveren Weken’ aan. Een periode om stil te staan bij de groepsdynamiek en te werken aan een positieve en veilige sfeer in de klas.

Valentijnsdag (po | vo)

14.02.2023 | Valentijnsdag! De dag van de anonieme liefdesverklaring. Een leuke dag om het in de klas te hebben over liefde en verliefdheid. Gendi geeft (les)tips hoe je ook aandacht geeft aan seksuele diversiteit.

Nieuws

Meer nieuws
po/volhbti+

Sociale veiligheid hoog op agenda minister

23.11.2022 | Minister Dennis Wiersma laat met zijn kamerbrief ‘Vrij en veilig onderwijs‘ zien dat hij hoge ambities heeft voor de sociale veiligheid op scholen. De veiligheid voor lhbti+ leerlingen komt in zijn plannen ook aan bod.

pokinderboeken

Queerkinderboeken.nl

7.11.2022 | Het COC heeft de website queerkinderboeken.nl gelanceerd, met de mooiste boeken over gender- en seksuele diversiteit. Voor kinderen zelf én om voor te lezen in de klas. Bekijk de boekenlijsten en leestips.

Regenboog: inclusiviteit voor iedereen

1.12.2022 | Het Gerrit Komrij College in Winterswijk kreeg veel media-aandacht na ophef vanwege regenboogtrappen op school. Rector Jeroen Sanders vertelt aan de Volkskrant wat hij heeft geleerd van de situatie.

Ga naar het Adviespunt van School & Veiligheid

voor advies over lhbti+ en sociale veiligheid op school